buro voor tarot© Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden Centre Al Forqane | Croissant Rouge Européen | La Lumière du Monde

buro voor tarot

Zaterdag 27 augustus 2016 Open Dag

Tarot

is een uitgebreid systeem met zoveel diepgang dat je er niet over uitgeleerd raakt. Juist dit maakt tarot zo boeiend. De symboliek, archetypes, getallen, kleuren en de vier elementen verhullen kennis uit een ver verleden.

Het is aan ons om die oude kennis te ontsluieren.


De vele lagen in de tarot bieden een uitgelezen kans voor studie.


De lagen van betekenis bieden echter ook de mogelijkheid om de kaarten

te gebruiken als ‘spiegeltjes’ om te kijken naar onze alledaagse situaties.

Het blijkt dat deze meteen worden herkend, vaak door het on(der)bewuste,

zonder dat de persoon in kwestie de tarot heeft bestudeerd.

Door gebruik te maken van de herkenning, gecombineerd met de kennis van de diepere lagen van tarot, is het mogelijk de juiste vragen te stellen.

Hierdoor krijgt de vraagsteller inzicht in zijn of haar situatie.


Als instrument kan tarot op deze manier tevens  gebruikt worden voor zaken welke niet meteen met tarot worden geassocieerd. Hierbij valt te denken aan een breed gebied, van de psychologische oorzaak van gezondheidsproblemen tot aan managementproblemen.


Maak gebruik van je inzicht in het nu, om je eigen toekomst te creëren.

De kracht van onze psyche hebben we in 2007 kunnen aantonen in ons

onderzoek naar de vier elementen als psychische factoren.

Dit onderzoek is gevalideerd door Prof. Dr. H. Koppelaar (TU-Delft).

Op basis hiervan introduceerden we al de Tarot Inzicht Therapie, welke

inmiddels voor vergoeding in aanmerking komt van een aantal

ziektekostenverzekeraars.

Tarot is een beeldentaal met vele lagen, van oppervlakkig tot diepgaand,

die net als iedere andere taal geleerd kan worden.

De mondelinge interactieve overdracht geniet nog altijd de voorkeur.

Indien echter de afstand bezwaarlijk is kan ook gekozen worden voor

onze nieuwe online basiscursus, de schriftelijke basiscursus of de

schriftelijke Voyager Tarot Opleiding©, met of zonder vijf praktijkdagen.

buro voor tarot biedt diverse mogelijkheden:

schriftelijk en/of mondeling,van basiskennis tot beroepsopleiding

van consult tot training, van workshop tot therapie.

buro voor tarot          

wil behulpzaam zijn bij het scheppen van duidelijkheid in de situatie waarin u zich bevindt.  Dit maakt het mogelijk om meer bewust een keuze te kunnen maken en daar vervolgens zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen.