buro voor tarot© Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden Centre Al Forqane | Croissant Rouge Européen | La Lumière du Monde

buro voor tarot

Zaterdag 27 augustus 2016 Open Dag

opleiding tot Tarot Mediator

Tijdens de 10 jaar van ons bestaan is de Tarot Mediator methodiek ontwikkeld tot zijn huidige vorm, welke erkend wordt door o.a. UWV en Tarot Beroepsvereniging Nederland.


Tarot Mediator


Het woord mediator is afgeleid uit het Frans en betekent “bemiddelaar”.


Een Tarot Mediator gebruikt de tarot als instrument om verschillende partijen op één lijn te brengen.


Deze verschillende partijen kunnen verschillende personen zijn, maar kunnen ook bestaan uit verschillende delen van onszelf.

Zo kan er een conflict bestaan tussen ons eigen gevoel en ons verstand.


De Tarot Mediator:

gebruikt de tarot kaarten als instrument om inzicht te verkrijgen

reikt met behulp van de kaarten inzichten aan

blijft zelf uit het conflict, op dezelfde wijze als het instrument


De Tarot Mediator kan op deze wijze het beeld wat de kaarten geven objectief vertalen, waardoor snel en doeltreffend, in samenspraak met de cliënt, zicht verkregen wordt in de aard van hetgeen de cliënt bezighoudt.


Door:

een grondige kennis van de symbolische beeldentaal tarot

de techniek om het beeld van de kaarten te vertalen

en niet in de laatste plaats een gedegen zelfkennis


is de Tarot Mediator in staat om:

 

met betrokkenheid

anderen van advies te dienen

zonder zelf betrokken te raken in de problematiek.


Gedurende onze tweejarige beroepsopleiding, leer je hoe je

tarot, als inzichtgevend instrument, professioneel kunt gebruiken.

De rode draad daarbij is het gebruik van de Tarot Mediator methodiek.


Deze intensieve opleiding op HBO werk- en denk- niveau leidt op voor het diploma Tarot Mediator.


Tijdens de 12 jaar van ons bestaan is de Tarot Mediator methodiek ontwikkeld tot zijn huidige vorm, welke erkend wordt door o.a. NFG, TBN.


‘een Tarot Mediator helpt anderen, zichzelf te helpen’