buro voor tarot© Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden Centre Al Forqane | Croissant Rouge Européen | La Lumière du Monde

buro voor tarot

Zaterdag 27 augustus 2016 Open Dag

Druïden

Phagos Press  www.druiden.info

postbus 5666, 4801 EB  Breda,  076 58 74 512Voor het Nederlandse, Duitse en Franse taalgebied fungeert buro voor tarot onder deze naam als steunpunt voor de Engelse orde van Barden, Ovaten en Druïden (OBOD), welke onder leiding staat van Philip Carr-Gomm.

Aan het einde van de vorige eeuw is het gedachte goed van de druïden op schrift gesteld. Dit heeft geleid tot een schriftelijke cursus, waarbij oudere leden de jongere leden van de orde begeleiden in hun studie.
DE ORDE VAN BARDEN OVATEN EN DRUIDEN


Iedereen heeft diep in zijn hart een droom die op vervulling wacht. Maar als we naar de wereld om ons heen kijken dan lijkt het alsof we collectief een nachtmerrie hebben gecreëerd, we zien armoede en lijden, de vernietigende kracht van terrorisme, oorlog en industrialisatie. Toch kunnen we ook ongelooflijke schoonheid vinden als we buiten de bebouwing de bossen en de velden intrekken of naar het strand gaan. We kunnen dan onze ogen sluiten, de Zon op ons gezicht voelen en de wind die ons lichaam beroert. Dan kunnen we onze droom herinneren. Ieder van ons heeft een andere droom. Toch denk ik dat er diep van binnen iets gemeenschappelijks is, iets dat door de meeste mensen wordt gedeeld. Een droom dat ons leven en van alles wat leeft, vervuld zal worden door een doel en een bedoeling, rijk in ervaringen en vrijheid, wijsheid en creativiteit.

Philip Carr-Gomm – Het Mysterie van de Druïden


Het wordt vaak gezegd, voornamelijk door degenen die het onderwerp nooit hebben bestudeerd, dat de filosofie van de oude druïden en hun kijk op de wereld voor altijd verloren is gegaan……(maar)… het is zeker niet onmogelijk om in deze tijd de geest van originele druïdenfilosofie terug te halen. Het is zelfs essentieel om dit te doen: een opleving van de oude manier van denken van de druïden, het erkennen van de heiligheid van de levende Aarde en al haar schepselen, lijkt de enige oplossing voor onze planeet.

 John Mitchell, Stonehenge


Druidry of Druïdisme is een spirituele beweging die onze liefde voor de aarde verenigt met onze liefde voor creativiteit en kunst. Dit is de reden waarom veel eigentijdse druïdenbewegingen zich bezig houden met vernieuwingen en vieringen; op het gebied van levenswijzen en samenlevingsvormen, van rituelen, van muziek, van poëzie, van vertelkunst en van de beeldende kunst.

Door alle opwindende nieuwe ontwikkelingen stroomt de kracht van een oude traditie - de liefde voor het land, de zee en de lucht - de liefde voor moeder aarde: ons thuis.Verder lezen