buro voor tarot© Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden Centre Al Forqane | Croissant Rouge Européen | La Lumière du Monde

buro voor tarot

Zaterdag 27 augustus 2016 Open Dag

tarot gebruiken, actief, als instrument

workshop: starten eigen bedrijf

Deze workshop richt zich op iedereen

die een eigen bedrijf / praktijk wil starten

al dan niet gebruikmakend van tarot als instrument.

De workshop is vooral praktisch van aard.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 bedrijfsplan

 marketingplan

 Kamer van Koophandel

 rechtsvorm

 eigen bedrijf en de belastingen

 BTW

 eigen bedrijf en een uitkering

 aftrekposten

Ter afronding gebruiken we tarotkaarten om inzicht te krijgen in:

 je sterke en zwakke kwaliteiten

 waarom je een eigen bedrijf wilt starten

 welk doel je nastreeft voor je bedrijf

 wat jij kan doen om er een succes van te maken


22-05-2016

11-06-2017


      11 - 17 uur


aanmelden