buro voor tarot© Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden Centre Al Forqane | Croissant Rouge Européen | La Lumière du Monde

buro voor tarot

Zaterdag 27 augustus 2016 Open Dag

2016 het jaar van de Heremiet


Drie maal drie is negen

Ieder zingt zijn eigen lied

Numerologisch levert 2016 2+0+1+6 = 9 de Heremiet op. Het getal negen is het laatste enkelvoudige getal van de cyclus en bereikt daarbij een zekere voltooiing. De Zot heeft in het leven veel bijgeleerd, aan kennis en levenservaring. Vlak voor de volgende ronde begint met de 10 is de tijd gekomen om zich te bezinnen op hetgeen er allemaal heeft plaatsgevonden, wat verworven is, de oogst binnen te halen van dat alles en de voorbereiding op wat er gaat komen.

Het binnenhalen van de oogst is vooral daarvoor belangrijk om een beetje vet op de botten te hebben voor de volgende fase van ontwikkeling.

Maar welke oogst kunnen we binnenhalen, waar hebben we de afgelopen jaren aan gewerkt, welk zaad hebben we gezaaid? Hebben we gewerkt aan een voedzaam gewas, of hebben we luchtkastelen gezaaid?

2007 was ook een negen jaar. Het bleek dat er toen voornamelijk lucht, list en bedrog was gezaaid, tenminste in de financiële wereld. De vruchten die we toen hebben geplukt waren wrang. Banken gingen failliet en als gevolg daarvan raakten vele landen en hun inwoners in de problemen.

Waite heeft in zijn boekje bij de kaarten dan ook bij de Heremiet als mogelijk betekenis opgenomen dat we misschien een bedrieger, een oplichter tegenkomen. In 2007 bleek deze uitleg maar al te waar te zijn.

Voor ons persoonlijke leven kunnen we de zaken goed en eerlijk voor elkaar hebben en ook daarvan een eerlijke oogst binnenhalen. We hebben echter ook nog met de krachten om ons heen te maken.

De invloed van de omgeving wordt in onze maatschappij steeds sterker. In hoeverre kunnen we nog de Heremiet zijn, onafhankelijk van anderen overleven in onze eigen wereld?

Alles in onze maatschappij raakt steeds meer met elkaar verbonden, elektriciteit zelfs letterlijk, maar ook onze voedselvoorziening, werk, geld, internet, enz. enz.

Bovendien zijn er krachten in onze wereld die ons angst willen inboezemen. Zodra dit lukt, als we deze angst ook inderdaad voelen, dan is dit eigenlijk niet de angst voor een daadwerkelijke dreiging maar we worden geconfronteerd met onze eigen diepste angsten, onze donkere kant. In zijn spirituele ontwikkeling gaat de Heremiet bewust op zoek naar zijn duistere kant door zich terug te trekken uit de wereld. Aangewezen op zichzelf ervaart hij alles waarvan hij zich kon distantiëren zolang er maar genoeg afleiding om hem heen was.

Om angst de baas te worden is een goede voorbereiding, als is het maar een plan, voldoende. Voel waar je bang voor bent, benoem het concreet en verzin dan een plan om dit monster te verslaan.

Met 2007 in het achterhoofd is het goed om toch rekening te houden met de volgende crisis, niet uit angst, maar vanuit een realistisch perspectief. Maak een plan voor jezelf, mogelijk samen met gelijkgestemden en bundel je talenten, om als de nood hoog dreigt te worden samen sterk te zijn.

De 9 in het jaar 2016 verschilt van het jaar 2007 door de samenstelling van de getallen. De 20, het Oordeel is beide gevallen gelijk. Het verschil zit in de laatste twee cijfers. Waar de 7 staat voor “ik stel mijn doel en ga er voor” zo van, het zit even tegen, maar als ik de schouders er onder zet dan lukt het wel weer; is energie van 16 – de Toren, toch een andere. Hier zijn de gevolgen van de zwarte zaden (list bedrog, eigen gewin ten koste van anderen) veel groter dan het geval was in 2007. De Toren barst door het geweld van het zuiverende onweer.

Vragen die je kunt stellen voor 2016 zijn:

Zijn mijn zaden die ik gezaaid heb zuiver?

Met welk onrecht in de wereld zou ik te maken kunnen krijgen?

Welke oogst kan ik het beste goed bewaren?

Met welke gelijkgestemden kan ik mij terugtrekken als het nodig is?

Wat is mijn eigen lied?

Waar ben ik bang voor en wat kan ik doen om die angst overwinnen?

Jurre Yntema