buro voor tarot© Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden Centre Al Forqane | Croissant Rouge Européen | La Lumière du Monde

buro voor tarot

Zaterdag 27 augustus 2016 Open Dag

Bijlage 1   Het bestand omvat over de in artikel 3 bedoelde personen ondermeer de volgende gegevens:   naam, voornamen geboortedatum geslacht adres, postcode woonplaats tel.nr. e-mailadres sofinummer gespreksverslagen rapportages testresultaten