buro voor tarot© Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden Centre Al Forqane | Croissant Rouge Européen

Home.shop.Specials.Dagkaarten.Opleidingen.Cursussen.Workshops.Consult.Druiden.Contact.

buro voor tarot

WALEWEIN
 
Het verhaal van Walewein werd oorspronkelijk alleen mondeling doorverteld, zoals alle        verhalen die zich afspelen aan het Hof van Koning Arthur.
Het is in de dertiende eeuw aan het perkament toevertrouwd door Penninc & Pieter Vostaert en opnieuw verteld door Thomas Kok.
Walewein is op het eerste gezicht het relaas van een Nobele ridder van de Ronde tafel, met alles er op en er aan, draken, schone jonkvrouwen, hevige gevechten en het zoeken naar de schat. Maar zoals vele van deze oude verhalen kent ook de queeste van Walewein diepere lagen, verscholen in het verhaal en de symboliek.
Thomas Kok geeft hierover uitleg en dan blijkt het oude verhaal van Walewein universeel te zijn voor het groeiproces dat iedereen doormaakt. Thomas Kok helpt de lezer door te dringen in de diepere lagen, waardoor de oude verborgen kennis zichtbaar wordt. Walewein is het eerste verhaal in een hele serie, geschreven rond het Hof van Koning Arthur.
En nog specialer, geschreven in de Nederlandse taal.
Het origineel van het verhaal is door letterkundigen beschikbaar gemaakt, met name voor de studie van het Oudnederlands. Het heeft tevens de mogelijkheid geboden om alle details welke kenmerkend zijn voor de psychologische ontwikkeling van onze held ook in dit boek op te nemen en te duiden. ISBN 978-90-77153-40-6 
BESCHIKBAAR VANAF 1-8-2011

BESTELLEN

Door overmaken van € 19,50 op rekening 573433046 ten name van buro voor tarot te Breda onder vermelding van “Walewein”
Voor Belgische rekeninghouders:
Bankrekening 005-439 4703-13 t.n.v. Jurre Yntema, Postbus 142, NL-5120 AC Rijen
shop.
Brabant.
Voyager Tarot boek.
Aleen in de Nacht.
TarotGids.
Walewein.
De Sprookjesgrot.
Spirituele Groei.
Pad van de Druide.
Mysterie.
PlantenOrakel.
4E_boek.
Walewein artikel.

blz 2.

blz 3.

blz.4.

blz.5.