buro voor tarot© Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden Centre Al Forqane | Croissant Rouge Européen

Home.Specials.Dagkaarten.Opleidingen.Cursussen.Workshops.Consult.Druiden.Contact.

buro voor tarot

11-03-2012 tarot-doe-middag voor tarot ‘gebruikers’

22-04-2012 workshop: Psyche & Gezondheid

 ‘gebruikers’

TarotGids
shop.
TarotGids.
Walewein.
De Sprookjesgrot.
Voyager Tarot set.
Spirituele Groei.
Pad van de Druide.
Mysterie.
PlantenOrakel.
4E_boek.

Spirituele Groei

met beide voeten op de grond

door Jurre Yntema

Door mijn ervaringen met de theosofie was ik er inmiddels wel van overtuigd geraakt dat oude religieuze geschriften eigenlijk wetenschappelijk van aard zijn, maar geschreven zijn met een taalgebruik en een beeldspraak waar we nu niet zoveel meer van begrijpen. Het vakjargon is anders geworden. Het maken van de vertaling is lastig, zeker omdat we in deze tijd “bewijzen” willen hebben, we willen het zien, liefst

meerdere keren met hetzelfde resultaat; de tijd van “blind geloven” hebben we gehad. Hier ontstaat echter meteen een probleem, hoe kunnen we de “ Andere Wereld” zoals dit zo mooi door de druïden wordt genoemd, bewijzen?

Wonderlijk genoeg komt het antwoord niet uit de hoek van de filosofie, van de psychologie of de theologie, maar van de “exacte” wetenschap, de natuur- en de wiskunde.

Het zal nu ongeveer een halfjaar geleden zijn dat ik toevallig in gesprek raakte met Henk Koppelaar over een boek dat ik ruim tien jaar geleden had gekocht, waarin een bijzondere manier van wiskunde is beschreven die door de Egyptenaren gebruikt zou zijn. Henk gaf in het gesprek aan wel iets van wiskunde te weten, dat bleek later een understatement te zijn, Henk is verbonden als professor aan de TU te Delft. Hij vertelde me over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de natuurkunde en dan met name de natuurkunde die zich bezig houdt met de kleinste deeltjes. Het bleek dat veel van de nieuwste ontdekkingen al waren waargenomen door de oude filosofen. Zij hadden dit duizenden jaren geleden al opgeschreven maar hadden een ander vakjargon gebruikt.

We zijn vervolgens samen ideeën gaan uitwisselen en op een gegeven moment ontstond bij mij de behoefte om alles eens op een rijtje te zetten. Na enige weken schrijven was de

omvang zodanig, dat het dit boek is geworden.

Ik heb het gevoel dat dit boek een begin is van veel meer. Indien we inderdaad gebruik kunnen maken van de kennis die door de jaren heen is opgebouwd en als we in staat zijn om ons dit gedachtegoed weer te her-inneren, dan zal dit grote gevolgen hebben voor onze kijk op onszelf en de

samenleving.

Als Hermes, Plato, Asclepius en Leonardo da Vinci gelijk hebben met hun bewering dat de kosmos inderdaad mentaal van aard is, dan zullen we er achter komen dat we vooral verantwoordelijk moeten zijn voor de manier waarop we denken. Dan is magie geen hocus pocus, maar bewust-zijn. Dan wordt meteen ook duidelijk wat Boeddha bedoelde met Bewust leven en zijn de holle frases die we in de krant lezen over “verantwoordelijkheid”, woorden zonder betekenis, aangezien er geen diepere betekenis aan wordt gegeven.

Natuurlijk zijn we verantwoordelijk voor onszelf en de wereld om ons heen, maar dat kan pas als we zien wat onze mogelijkheden zijn en waar we precies verantwoordelijk voor kunnen zijn. Verantwoordelijkheid zonder meer is niet mogelijk. We kunnen dan ook niet verantwoordelijk zijn voor onwaarheden, bedrog of vergissingen uit het verleden,

waarvan we nu aannemen dat het de waarheid zou zijn. Daarom wordt in dit boek tevens aandacht besteed aan de geschiedenis van onze cultuur.

Mevrouw Blavatski riep iedereen op om op zoek te gaan naar de waarheid. Of de waarheid ooit gevonden kan worden, als er al een absolute waarheid bestaat, is maar de vraag.

Het blijft belangrijk dat de zoektocht wel ondernomen wordt, de Queeste naar de Graal, zoals je wilt.

De zoektocht naar de waarheid is een zoektocht naar kennis waar je alle vermogens voor dient te gebruiken en alle

vakgebieden die er zijn. In oude tijden werden dit de Artes Liberales genoemd, in de tijd van de oude Grieken beperkte een wetenschapper zich niet tot één vakgebied maar diende hij zich, behalve in natuur- wiskunde en astronomie ook te

verdiepen in de esoterische betekenis van de getallen,

astrologie, dichtkust, aardrijkskunde, geschiedenis enz.

ISBN 90-77153-16-0

Prijs euro 14,50

Bestellen kan door het overboeken van euro 14,50 euro op rekening 573433046 ten name van buro voor tarot te Rijen.

Het bopek wordt zonder verzendkosten toegestuurd.