buro voor tarot© Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden Centre Al Forqane | Croissant Rouge Européen

Home.Specials.Dagkaarten.Opleidingen.Cursussen.Workshops.Consult.Druiden.Contact.

buro voor tarot

`De Wereld is er nog`

Midwinterfeest   22 december 2012

TarotGids
Ligt de nadruk in het eerste studiejaar op het (beter) leren kennen van tarot,
in het tweede studiejaar ligt deze op het omzetten van de essentie van de kaarten in relevante vragen tijdens het consultgesprek, in relatie met de vraagstelling, in de context van het consult en geplaatst in de realiteit.

Ter voorbereiding van een consult zullen ‘tools’ aangereikt worden, zoals:

Ø het berekenen en juist toepassen van de persoonlijkheidskaart
Ø het berekenen en juist toepassen van de wezenskaart
Ø het berekenen en juist toepassen van de persoonlijke trillingskaart
Ø het berekenen en juist toepassen van de tijdelijke trillingskaart

Tevens zal uitgebreid aandacht worden gegeven aan:

Ø het maken van een Kabbalistische horoscoop
Ø het in samenspraak interpreteren van de Kabbalistische horoscoop
Teneinde ‘allround’ om te kunnen gaan met tarot, zullen we ook samen kijken naar de essenties zoals die door Crowley verbeeld zijn en tevens naar die in
de Tarot van Marseille. Uiteraard gaan we er tevens praktisch mee werken.
scriptie

Voor het voltooien van de opleiding dien je een scriptie in te leveren over een aan de tarot verbonden onderwerp, waarbij jij je kennis en kunde van tarot, als inzichtgevend instrument, tot uiting brengt. De scriptie dient in drievoud ingeleverd te worden, getypt te zijn en minimaal 7500 woorden te bevatten. (ca. 15 pagina’s A4-formaat) Je levert deze in vóór de 5e lesdag.  (12-01-2013)
scriptiepresentatie

Daar het tweede studiejaar onder meer in het teken staat van het naar buiten treden als Tarot Mediator krijg je de gelegenheid om je, goedgekeurde, scriptie te presenteren.  (duur ± 30 minuten, inclusief hoor en wederhoor)
examenvoorwaarden

Het examen kan slechts plaatsvinden nadat aan alle voorwaarden, de mondelinge en schriftelijke, is voldaan en deze akkoord bevonden zijn.
examen

Het tweede studiejaar wordt afgesloten met een mondeling examen.
Tijdens het ± 30 minuten durend examenconsult gebruik je Rider Waite tarotkaarten in combinatie met de Tarot Mediator methodiek.
diploma

Degenen die voor het examen geslaagd zijn ontvangen het diploma
Tarot Mediator, tijdens de feestelijke diploma-uitreikingavond.
Tarot Mediator.
Definitie.
TMstudiegids.
Inhoud.
toelatingsprocedure.
Info bijeenkomst.
erkenning.
studiereglement.
fiscus.
Afgestudeerden.
Opbouw_1ejaar.

investering_1ejaar.

Tijd 1e Jaar.

Opbouw_2e jaar.

investering2ejaar.

tijd_2ejaar.

Huiswerk.

Consultverslagen.

Rooster.