Tarot Mediator
buro voor tarotOpleidingenWorkshops4 elementen testBasiscursusConsultAgendaContact

Home 
Inhoud 
Info Middag 
Toelating 
Belasting 
Grote Arcana 
Kleine Arcana 
Specialisatie 
Crowley 
Marseille 
Studie Reglement 
[buro voor tarot][Opleidingen][Workshops][4 elementen test][Basiscursus][Consult][Agenda][Contact]


Algemeen

 

Erkenning

 

  De Opleiding tot Tarot Mediator heeft de erkenning verkregen van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

  Afgestudeerden kunnen lid worden van deze beroepsvereniging

 • De consulten van therapeuten, aangesloten bij de NFG komen bij een groot aantal zorgverzekeraars in aanmerking voor vergoeding.

Doel van de Opleiding

 

De tweejarige beroepsopleiding tot Tarot Mediator heeft als doel:

 • de tarot, als inzichtgevend instrument, professioneel gebruiken.
 • Deze intensieve opleiding leidt op voor het diploma Tarot Mediator: een Tarotprofessional die tarot als inzichtgevend instrument gebruikt in het kader van coaching, loopbaanbegeleiding, reintegratie werkzaamheden, het geven van tarotconsulten enz.

Tarot Mediator

 

 • Het woord mediator is afgeleid uit het Frans en betekent “bemiddelaar”.

  Een Tarot Mediator gebruikt de tarot als instrument om de verschillende partijen op één lijn te brengen.

   Deze verschillende partijen kunnen verschillende personen zijn, maar kunnen ook bestaan uit verschillende delen van onszelf.

  Zo kan er een conflict bestaan tussen ons eigen gevoel en ons verstand.

  De Tarot Mediator:

   Ø       gebruikt de tarot kaarten als instrument om inzicht te verschaffen

  Ø       reikt met behulp van de kaarten nieuwe inzichten aan

  Ø       blijft zelf uit het conflict, op dezelfde wijze als de kaarten zelf.

  De Tarot Mediator kan op deze wijze, snel en doeltreffend inzicht geven in de aard van het probleem c.q. conflict en door samenspraak met de cliënt(en) een mogelijke oplossing aanreiken.

  •  Door:
   een grondige kennis van de tarotkaarten
    de techniek om de kaarten te gebruiken
    en niet in de laatste plaats een goede zelfkennis

   is de Tarot Mediator in staat om: 

  met betrokkenheid anderen van advies te dienen zonder zelf betrokken te raken in het probleem.
   

   De Tarot Mediator helpt anderen, zichzelf te helpen.

 

 

 

[Up][Next]

Copyright (c) 2009 buro voor tarot