Persbericht

Start Omhoog

 

Aan de Haansbergseweg te Rijen is onlangs buro voor tarot gevestigd.

Initiatiefneemster Agnes Yntema - de Vries, TarotistÒ en aangesloten bij de N.B.V.T. en de N.T.V., wil hiermee de vele mogelijkheden die Tarot te bieden heeft uit de hoek van de "vage voorspellingen" halen.

Wanneer je stelt dat Tarot de toekomst voorspelt zeg je eigenlijk dat alles vast ligt en dat de mens zelf geen keuze heeft én derhalve geen eigen verantwoordelijkheid.

“Niets is minder waar”, aldus Agnes Yntema. Zij gebruikt Tarot niet om de toekomst te voorspellen, maar om inzicht te kunnen geven in de heersende omstandigheden.

Indien Tarot op een juiste en integere wijze gebruikt wordt, blijkt het een zinvol  hulpmiddel te zijn bij alle beslissingen die genomen moeten worden.

 

Wat is Tarot?

Tarot bestaat uit een set van 78 kaarten die door middel van beelden haar eigen taal spreekt.

Deze 78 kaarten , die onderverdeeld zijn in de grote Arcana met 22 kaarten en de kleine Arcana met 56 kaarten, bevatten een grote hoeveelheid verborgen wijsheid.

 

Door middel van de Tarot kan een ieder zich een beter inzicht verwerven in zichzelf en in zijn of haar situatie. Zo kan het duidelijkheid geven, inzicht bieden, in de wijze waarop men functioneert in relatie tot anderen. Men kan ontdekken waarom bepaalde problemen een dominante rol spelen in het leven en welke mogelijkheden men heeft om daar, op de best mogelijke manier, mee om te kunnen gaan.

 

Tijdens een consult worden de kaarten geschud en in een bepaald patroon gelegd.

Elke plaats in het patroon geeft een bepaald thema weer. In samenspraak met de cliënt wordt vervolgens gekeken wat deze kaart op juist deze plek voor deze cliënt zeggen wil. In het dagelijks leven gaat het om de samenhang van verschillende factoren.

Dit zien we dan ook weerspiegeld in het patroon van de verschillende kaarten.

 

Agnes Yntema kocht in 1985 haar eerste Tarotdeck; "Gewoon, omdat ik ze mooi vond".

Gefascineerd door de vele mogelijkheden besloot ze de beroepsopleiding tot Tarotist te volgen aan de S.U.W. te Nijmegen. Integraal onderdeel van deze opleiding is het bestuderen van astrologie, cosmologie, filosofie, Kabbalah, kleuren- en elementenleer, numerologie en het therapeutisch werken met de Tarot.

 

Hoe werkt nu Tarot?

De filosoof Jung heeft veel geschreven over synchroniciteit, wat zeggen wil dat vaak meerdere dingen tegelijkertijd plaats vinden; dat er verband is met alles om ons heen.

Wie kent het niet? Er gebeurt iets waarbij we denken of zeggen: ” Hé, dat is ook toevallig”.

Alles is met alles verbonden in het universum.

Wil dit dan zeggen dat alles van tevoren vast ligt? Nee, gelukkig niet!

Iedereen heeft de mogelijkheid én de plicht om zijn eigen keuze te maken.

Men draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn daden.

Tarot kan echter een dieper inzicht geven in de mogelijkheden die we hebben, waardoor de consultant een meer overwogen beslissing kan nemen.

 

 

Ook binnen het bedrijfsleven heeft Tarot zijn nut al bewezen.

Daar, waar mensen met mensen werken om tezamen een produkt tot stand te brengen is het effectief en zinvol om zicht te krijgen op ieders persoonlijke kwaliteiten.

Tevens kan inzicht verkregen worden op vragen zoals bijvoorbeeld: Waar moet ik rekening mee houden als ik deze of die investering doe? óf  Wat speelt er bij het interne reorganisatieproces van het bedrijf ?

Maar ook vragen gericht op het verlagen van het ziekteverzuim, zoals bijvoorbeeld:

Waar ligt de oorzaak van iemands ziek-zijn; wat speelt er? óf  Waar kan er iets worden veranderd om ziekteverzuim te voorkomen ? zijn geschikt om te stellen.

 

Buro voor Tarot is gevestigd aan de Haansbergseweg 16A te Rijen, en heeft o.a. de beschikking over een mooi leslokaal, waarin men in alle rust kan deelnemen aan de cursussen die er gegeven worden.

 

Het huidige cursusaanbod bestaat uit de cursus: Grote Arcana, in 12 lessen, en die van de Kleine Arcana, in 14 lessen. Bovendien kan men zich inschrijven om, gedurende één dagdeel, te "Spelen met Tarot". Dit doen we met het bordspel dat is ontworpen door de bekende tarotschrijver Jan Ton. Met dit spel leer je spelenderwijs de kaarten kennen, en bovendien jezelf. De dobbelsteen zorgt ervoor dat je juist die kaarten tegenkomt die voor jou belangrijk zijn.

buro voor tarot wil tevens ruimte bieden voor lezingen en cursussen op velerlei gebied. Te denken valt hierbij aan cursussen op het gebied van voetreflex, parapsychologie, werken met piramide energie, pendelen, astrologie, meditatie en dergelijke.

De cursussen van buro voor tarot gaan van start in Januari 2001.

 
Buro voor tarot, Opleidingen, cursussen, workshops en lezingen.