buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Open Dag zondag 12 augustus 2007

Tarot Inzicht Therapie

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats 

   Start Omhoog

Druïden en Vrede – De situatie in de wereld

 

Liefde voor de medebewoners van de aarde is altijd belangrijker dan haat en angst

 

 

Beste Vrienden,

In deze moeilijke tijden hebben we meer dan ooit de behoefte aan spirituele en emotionele kalmte om de angst en de onrust van de komende tijden te overwinnen.

We hebben nieuwe ideeën, inspiratie en begeleiding nodig om de uitdading aan te gaan. Ieder op zijn of haar eigen manier, hoe klein ook om samen een kracht van het Goede in de wereld te vormen.

De gebeurtenissen van de afgelopen tijd roepen een aantal confronterende vragen en filosofische problemen bij ons op, zoals:

 

v     Wat is de verbinding tussen geweld en religieuze stromingen?

v     Wat is de aard van het Kwaad en hoe kunnen we hier tegenin gaan?

v     Is Pacifisme gevaarlijk en dom, of is het eigenlijke onze enige kans?

v     Wat is de oorzaak van de problemen die we nu in de wereld tegenkomen?

 

De uitdaging waar we nu voor staan is om deze vragen onder ogen te zien en te overwegen. Waarom zijn deze vragen voor velen onder ons, zo belangrijk geworden?

Bijgaand zijn een aantal overwegingen die je mee zou kunnen nemen als je op deze vragen ingaat.

Druïden zijn filosofen die geïnteresseerd zijn in de complexiteit de ogenschijnlijke context en de onderliggende oorzaken van de vraagstukken. Ze zijn spirituele raadgevers die steun en begeleiding geven in moeilijke tijden. Bijgaande overwegingen zijn niet het “Officiële standpunt” van de Orde van Barden, Ovaten en Druïden of Druïden in het algemeen. Binnen de Orde komen vele meningen en opinies voor.

 

We bieden je hier een aantal beschouwingen die gedachten oproepen om na te denken over het leven zelf en de situatie waarin we ons bevinden.

Mag vrede op aarde overheersen

Philip Carr-Gomm

 

 

Je hoeft geen grote filosoof te zijn om te begrijpen dat vrede en rechtvaardigheid in de wereld ten goede komt aan iedereen, terwijl oorlog en onderdrukking slechts een paar ten goede komen ten koste van de velen. Degenen onder ons die zich realiseren dat liefde en begrip effectiever zijn om vrede te bereiken dan haat en bruut geweld, zijn de mensen die de wereld ten goede willen veranderen door dit aan anderen te vertellen en ze hierover te leren. Einstein zag het helder, hij vond dat er een kettingreactie van bewustzijn nodig was van mens tot mens.

 

Concepten van Vrede

 

Druïden en de leer van de Druïden zijn altijd geassocieerd met het Idee van Vrede.

 

Klassieke schrijvers zoals Julius Caesar en Diodorus Siculus noemden in hun verslagen dat de Druïden in oude tijden waren vrijgesteld van de dienstplicht en ze droegen geen wapens. Ze vertelden hoe ze vaak vrede stichten tussen rivaliseerde stammen. Ze liepen tussen de legers door, die al klaar stonden om te gaan vechten, om ze tot op het laatste moment toe nog te bewegen om de vrede te handhaven.

 

“ Ze [de Druïden] losten hun problemen zowel privé als publiek op door overleg. De Druïden hielden zich verre van oorlog en betaalden ook geen belasting, zoals alle anderen. Ze zijn uitgesloten voor de dienstplicht”

Julius Caesar

 

“Vaak als de strijdende partijen al tegenover elkaar stonden en de zwaarden al waren getrokken en de speren glinsterden in het zonlicht, kwamen deze mensen tussen de legers en hielden het gevecht op alsof de legers in een trance raakten, zoals ook wilde dieren dat soms kunnen zijn. Het bleek dat er zelfs in de meest wilde barbaren een spoor van wijsheid was, Mars werd beschaamd door de Muzen”.

Diodorus Siculus.

 

Iedere druïdenceremonie begint met het aanroepen van vrede in de vier windstreken. De Druïde die dit ritueel uitvoert keert zich achtereenvolgens tot het Noorden, het Zuiden, het Westen en het Oosten terwijl hij/zij roept “ Mag er vrede zijn in het ….”

Terwijl hij /zij dit doet voelt iedereen die meedoet aan de ceremonie dat vrede zich vanuit de cirkel over de gehele wereld verspreidt. Tot slot zeggen alle deelnemers:”Mag er vrede zijn in de hele wereld”.

 

De Orde is begonnen met een plantprogramma voor heilige boomcirkels door de gehele wereld. Er is al een boomcirkel van Olijfbomen geplant in Israël en er is er één geplant in Noord-Ierland.

 

De heilige boomcirkel, of dit nu een fysiek bestaande kring van bomen is of dat deze door de druïde is gemaakt in de innerlijke wereld, wordt gezien als een plaats van vrede en rust. Ze straalt deze kwaliteiten uit in de wereld. Druïden ondertekenen hun berichten en brieven vaak met “Met vriendelijke groet vanuit de vrede van de boomcirkel”

 

Druïden gebruiken vaak de onderstaande meditatie in hun ceremoniën

Mag ik in de kern van mijn wezen

Vrede vinden

Mag ik in de rust van de boomcirkel

Vrede delen

Mag ik binnen de grote kring van de mensheid

Vrede uitstralen

 

Deze meditatie is geschreven door John Matthews en samen met een aantal andere vrede meditatie opgedragen aan de Verenigde Naties

 

De leer van de Druïden moedigt, net als vele andere grote spirituele bewegingen op Aarde, vrede aan. Ze verafschuwt agressie.

Deze eigenschap van vrede wordt gezien als kracht en niet als zwakheid. Sommigen kunnen zeggen dat de leer van de Druïden een “Pad van de Strijder” is, maar een “Strijder voor Vrede” en niet voor oorlog.

 

De oprichter van de Orde van Barden, Ovaten en Druïden, Ross Nichols was een pacifist in hart en nieren. Dit moet niet worden verward met passief zijn. Pacifist houdt in dat men zich actief op de vrede richt; het actief bewerkstelligen van communicatie, begrip, samenwerking en rechtvaardigheid tussen volkeren. Het is dus meer dan slechts de afwezigheid van oorlog. Het kan ook geweldloos protest tegen onrechtvaardigheid inhouden.

 

Rechtvaardigheid en Eerlijkheid staat centraal binnen de leer van de Druïden. In oude tijden waren de Druïden de juristen en de rechters. De voorchristelijke Brehon wetten van Ierland kunnen nog steeds worden bestudeerd. Veel van deze wetten zijn een voorbeeld van het toepassen van een “herstellende” rechtspraak in plaats van een rechtspraak op basis van wraak.

 

Er zijn verschillende vormen van pacifisme; een vorm die alle geweld verwerpt, één die alle oorlog op religieuze of morele gronden verwerpt en een vorm die tegen een bepaalt soort oorlog is, bijvoorbeeld nucleair. Er is ook een pragmatisch pacifisme dat oorlog afwijst omdat het ineffectief is en alleen veel rotzooi achterlaat. Veel pacifisten keuren geweld af. Maar sommigen vinden dat geweld onder bepaalde omstandigheden is toegestaan, bijvoorbeeld in geval van zelfverdediging, rechtshandhaving, abortus of euthanasie. Absoluut pacifisme keurt oorlog af onder alle omstandigheden. Pacifisme onder bepaalde voorwaarden staat een oorlog in bepaalde omstandigheden toe, maar veroordeelt alle geweld als uitgangspunt.

 

Het is belangrijk om te weten dat niet alle Druïden pacifisten zijn en je hoeft niet één van de genoemde vormen van pacifisme te onderschrijven om Druïde te kunnen zijn. Dit wordt beschouwd als een zaak die iedereen zelf moet uitmaken op basis van zijn of haar geweten.

 

Het geloof in de Kracht van Vrede,de filosofieën over vrede stichten en de verschillende vormen van pacifisme hebben zich door de eeuwen heen ontwikkeld en kunnen worden gevonden in alle grote culturen in de wereld. Evenals de druïden houden de Quakers en de leden van het Bahai geloof zich met name bezig met vrede.

 

Het Pad van Vrede is gevolgd door oude wijzen en oprichters van religieuze bewegingen zoals Lao Tze, Confucius, de Boeddha, Pythagoras, Socrates en Jezus. Hun boodschappen zijn uitgedragen door vredestichters zoals st. Fransicus van Assisi, Chaucer, Erasmus en vele anderen. De principes van rechtvaardigheid in internationale betrekkingen zijn ons gebracht door Dante, Crusé, Penn, Rousseau, Bentham, Kant en Emerson. Methoden van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid zijn doorgegeven door Thoreau, Tolstoy, Gandhi en Maarten Luther King.

 

Grote filosofen en pacifisten zoals Albert Einstein, Albert Schweitzer en Bertrand Russel hebben geprotesteerd tegen nucleaire wapens. De tragedie van de Vietnam oorlog heeft de vredesbeweging zodanig gestimuleerd dat deze in staat was om deze oorlog een halt toe te roepen.

 

Philip Carr-Gomm

 

steunpunt OBOD voor Nederland en Duitsland: www.druiden.info

Jurre Yntema

Postbus 142

5120 AC  Rijen