buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Tarot Inzicht Therapie

Inschrijving beroepsopleiding tot Tarot Mediator van start

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats

Start Omhoog

Spirituele groei

 

Tarot is een bijzonder kaartspel. Je kunt er inderdaad mee spelen, maar als je er dieper in duikt dan blijkt de tarot zich te openbaren als een losbladig handboek voor het leven, een gebruiksaanwijzing die voor iedereen anders is.

Dit is dan ook een aspect van Tarot dat ons erg aanspreekt, de kaarten benadrukken juist dat iedereen anders is. Door Tarot op deze wijze te gebruiken ontdek je, of misschien wel beter krijg je de bevestiging waar je altijd naar zocht en niet kreeg uit je omgeving omdat die nu eenmaal anders is.

Tarot heeft vele lagen. Niet alleen geven de kaarten de bevestiging of het inzicht, maar door de kaarten op volgorde van getal te leggen geven ze bovendien nog inzicht in het groeiproces (in geestelijk spiritueel opzicht) dat we allemaal op onze manier doormaken.

Dit systeem komt overeen met oude tradities uit het oosten en uit het westen, de oeroude kennis waar de ouden wel van de hoogte waren, maar die wij ons weer moeten her-inneren omdat we er grote stukken van zijn kwijtgeraakt.

De diepere lagen van de Tarot zijn door de eeuwen heen bewaard gebleven binnen esoterische (geheime) groepen. Deze groeperingen waren geheim niet omdat ze de kennis niet wilden delen, maar omdat op het bezit van de kennis de doodstraf stond. Dit gold niet allen voor de tarot, maar meer bekend, ook voor de kennis van de heksen en de druīden.

Gelukkig zijn we nu in een tijd aangekomen waar deze dreiging niet meer bestaat. We kunnen nu open over onze eigen denkbeelden spreken en onze eigen gedachten uitwisselen zonder dat er meteen brandstapels in gereedheid worden gebracht. Niet dat deze denkbeelden altijd meteen door iedereen worden aanvaard, maar we worden niet meer door de inquisitie opgepakt.

We leven nu in een bijzondere tijd onder invloed van het Aquarius tijdperk. We zien zelfs dat de wetenschap allerlei ontdekkingen doet die de leringen van 6000 jaar gelden bevestigen.

Deze ontdekkingen hebben betrekking op de essentie van alle dingen, over de communicatie van planten onderling en over het aanwezig zijn van licht in het menselijk lichaam en nog van alles meer.

Doordat wij ons behalve in Tarot ook met allerlei andere tradities bezighouden ontstond er op een gegeven moment de behoefte om de belangrijkste zaken eens op te schrijven. Dit heeft geresulteerd in het boek Spirituele Groei, met beide voeten op de grond.

De basis van het boek wordt gevormd door de stellingen van Hermes Trismegistus. De leden van de orde van de Golden Dawn (waaronder A.E. Waite en A.Crowley van de bekende tarotdecks) kregen deze stellingen als studiemateriaal bij het toetreden van de orde. De Orde van de Golden Dawn heeft bestaan rond het jaar 1900. We zijn nu ruim honderd jaar later en de wetenschap is thans in staat om veel van de stellingen te onderbouwen. Bovendien zijn deze stellingen geheel in overstemming met de oosterse filosofie, en het gedachtegoed van de Tarot.