buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Open Dag 2e Pinksterdag

Workshop Wichelroedelopen 17 juni

Tarot Inzicht Therapie

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats 

   Start Omhoog

Nawoord

Spirituele groei en zingeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

We hebben kunnen vaststellen dat de moeilijkheden in ons leven ons aanzetten tot verandering, tot het ontwikkelen van de ons ontbrekende elementen om daarmee tot heelheid te komen. Heelheid zou ook kunnen worden omschreven als “gewoon jezelf zijn”  of als geluk.

Als we de problemen niet overwinnen dan zijn we niet onszelf en voelen we ons ongelukkig, we willen het anders, maar weten vaak niet hoe.

Sinds de mens nadenkt over het bestaan is men op zoek geweest naar de zin van het bestaan. Door het begrip van het “waarom” is men beter in staat om de moeilijkheden aan te gaan en te overwinnen.

Moeilijkheden lijken ons te overkomen, we worden opeens ziek, we raken opeens onze baan kwijt en de relatie wordt plotseling verbroken. Vaak lijkt het ook dat de oorzaak van de moeilijkheden van buitenaf komt, we worden overvallen, we krijgen een ongeluk, kortom de uitdagingen in ons leven kunnen in vele vormen opduiken.

Het “waarom” van al deze ellende valt vaak moeilijk te begrijpen, de keten van oorzaak en gevolg begint vaak voorbij de einder van ons waarnemingsvermogen.

Het is daarom niet eenvoudig om de zin van het leven te leren begrijpen, hiervoor is inspanning nodig, invoelingsvermogen en het gebruik van al ons verstand en intuďtie.

De kennis over de zin van het leven is sinds mensenheugenis bekend, maar altijd versleuteld opgeschreven aangezien de zin van het leven voor een ieder anders is. Daarom kan er alleen maar gewerkt worden met beeldspraak, een manier van beschrijven die iedereen kan gebruiken om zelf na te denken over zijn, of haar eigen zin in het leven.

In dit boek heb ik een poging gedaan om de oude leringen te vertalen in een moderne beeldspraak waarbij ik tevens de wetenschappelijke inhoud van de oude religies wilde handhaven door de nieuwste ontwikkelingen in onze huidige (exacte) wetenschap bij het geheel te betrekken.

In feite is het enige nieuwe van dit boek het samenbrengen van relevante kennis uit het verleden en het heden.

Een huis dient gebouwd te worden op een stevig, betrouwbaar fundament.

Daarom worden in dit boek oorspronkelijke bronnen aangehaald. In de bijlagen worden enkele oude bronnen naast de hedendaagse interpretaties afgedrukt.

Daarom gaan we in op de geschiedenis van onze cultuur, de oorsprong van het christelijke denken. Uit de beschikbare openbare bronnen is de geschiedvervalsing eenvoudig te herleiden, het vreemde is echter dat bijna niemand hier aandacht aan besteedt alsof men het eens is met de leugens.

Asclepius kon ruim 400 jaar voor het begin van onze jaartelling veel mensen genezen zonder gebruik te maken van medicijnen of operaties, door ziekte te beschouwen als een groeistuip in het spirituele groeiproces.

De huidige medische wetenschap richt zich bijna nog uitsluitend op het bestrijden van de symptomen van de ziekte en is daar regelmatig bijzonder succesvol in, al vindt men dat een medicijn dat in 25% van de gevallen werkt, een goed middel is.

Zou men werkelijk in de voetsporen van Asclepius treden dan ging men op zoek naar de oorzaak van de kwaal……

De oude filosofen, wetenschappers, ( Hermes Trismegistus, Plato, Asclepius, Leonardo da Vinci) waren het roerend met elkaar eens dat alle oorzaken moeten worden gezocht op het mentale gebied aangezien alles mentaal van aard is.

In onze tijd gaat alles sneller dan een paar honderd jaar geleden. Een tachtigjarige oorlog kon 6o jaar geleden worden uitgevochten in slechts 5 jaar en de laatste oorlogen (met moderne techniek) in Irak duurden slechts enkele maanden.

We kennen nu dus een ongekend lange periode van vrede – zestig jaar! Omgerekend naar de snelheid van de tijd van honderden jaren geleden zou dit (80/5 maal 60 jaar =)  960 jaar vrede betekenen. Helaas komt een dergelijk lange periode van vrede in onze geschiedenisboeken niet voor.

In een oorlogstijd komt het aan op overleven en komt de persoonlijke ontwikkeling op de tweede plaats. In zo’n tijd komt filosofische beschouwing ook niet op de eerste plaats en staat de wetenschap in het teken van het ontwikkelen van nieuwe wapens.

We hebben nu, in onze tijd, alle gelegenheid voor beschouwing en zingeving.

Veel mensen geloven nu in “iets” maar kunnen er de vinger niet op leggen.

De medische klachten worden steeds vager waardoor ook de symptoombestrijding vastloopt, omdat de symptomen niet duidelijk genoeg zijn. Ziekten als depressie en vermoeidheidssyndroom zijn hier voorbeelden van.

Als we echter deze kwalen gaan beschouwen in het licht van het spirituele groeiproces dan blijkt het hier meer om zingeving te gaan en om “groeistuipjes” dan om een repareerbaar defect in het menselijk lichaam.

De enige remedie voor de sterk stijgende uitgaven aan ziektekosten is het op zoek gaan naar de oorzaak, om inzicht te krijgen in het eigen spirituele groeiproces. Eén van de meest effectieve instrumenten hiervoor is de tarot (niet voor niets ooit verboden geweest door de kerk).

Het inzicht in het eigen leven leidt tot heelheid en geluk, of in verouderde termen: verlichting en verlossing.

Door mijn dagelijkse werkzaamheden binnen buro voor tarot ken ik inmiddels het effecten dat “inzicht” heeft op de kwaliteit van het leven.

De bijlagen die nu volgen zijn bedoeld als nadere verdieping, verduidelijking en om kennis te nemen van het taalgebruik en beeldspraak uit de verschillende tijden en tradities.

Jurre Yntema