buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Tarot 4-Daagse 6 t/m 9 april 2007 (Pasen)

Workshops James Wanless op 13 en 14 mei 2007

De relatie tussen Psyche en Gezondheid aangetoond dramatische besparing ziektekosten mogelijk

Workshop: Psyche en Gezondheid

Tarot Inzicht Therapie

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats 

   Start Omhoog

Voorwoord

Het was helemaal niet de bedoeling om een boek te schrijven, maar om mijn gedachten eens te ordenen om uit te leggen wat ik nu van dit onderwerp dacht en wat de betekenis van die oude leringen zou kunnen zijn in het licht van de huidige samenleving.

Door mijn ervaringen met de theosofie was ik er inmiddels wel van overtuigd geraakt dat oude religieuze geschriften eigenlijk wetenschappelijk van aard zijn, maar geschreven zijn met een taalgebruik en een beeldspraak waar we nu niet zoveel meer van begrijpen. Het vakjargon is anders geworden. Het maken van de vertaling is lastig, zeker omdat we in deze tijd “bewijzen” willen hebben, we willen het zien, liefst

meerdere keren met hetzelfde resultaat; de tijd van “blind geloven” hebben we gehad. Hier ontstaat echter meteen een probleem, hoe kunnen we de “Andere Wereld” zoals dit zo mooi door de druďden wordt genoemd, bewijzen?

Wonderlijk genoeg komt het antwoord niet uit de hoek van de filosofie, van de psychologie of de theologie, maar van de “exacte” wetenschap, de natuur- en de wiskunde.

Het zal nu ongeveer een halfjaar geleden zijn dat ik toevallig in gesprek raakte met Henk Koppelaar over een boek dat ik ruim tien jaar geleden had gekocht, waarin een bijzondere manier van wiskunde is beschreven die door de

Egyptenaren gebruikt zou zijn. Henk gaf in het gesprek aan wel iets van wiskunde te weten, dat bleek later een

understatement te zijn, Henk is verbonden als professor aan de TU te Delft. Hij vertelde me over de nieuwste

ontwikkelingen op het gebied van de natuurkunde en dan met name de natuurkunde die zich bezig houdt met de kleinste deeltjes. Het bleek dat veel van de nieuwste

ontdekkingen al waren waargenomen door de oude filosofen. Zij hadden dit duizenden jaren geleden al opgeschreven maar hadden een ander vakjargon gebruikt.

We zijn vervolgens samen ideeën gaan uitwisselen en op een gegeven moment ontstond bij mij de behoefte om alles eens op een rijtje te zetten. Na enige weken schrijven was de

omvang zodanig, dat het dit boek is geworden.

Ik heb het gevoel dat dit boek een begin is van veel meer. Indien we inderdaad gebruik kunnen maken van de kennis die door de jaren heen is opgebouwd en als we in staat zijn om ons dit gedachtegoed weer te her-inneren, dan zal dit grote gevolgen hebben voor onze kijk op onszelf en de

samenleving.

Als Hermes, Plato, Asclepius en Leonardo da Vinci gelijk hebben met hun bewering dat de kosmos inderdaad mentaal van aard is, dan zullen we er achter komen dat we vooral verantwoordelijk moeten zijn voor de manier waarop we denken. Dan is magie geen hocus pocus, maar bewust-zijn. Dan wordt meteen ook duidelijk wat Boeddha bedoelde met Bewust leven en zijn de holle frases die we in de krant lezen over “verantwoordelijkheid”, woorden zonder betekenis, aangezien er geen diepere betekenis aan wordt gegeven.

Natuurlijk zijn we verantwoordelijk voor onszelf en de wereld om ons heen, maar dat kan pas als we zien wat onze

mogelijkheden zijn en waar we precies verantwoordelijk voor kunnen zijn. Verantwoordelijkheid zonder meer is niet mogelijk. We kunnen dan ook niet verantwoordelijk zijn voor onwaarheden, bedrog of vergissingen uit het verleden,

waarvan we nu aannemen dat het de waarheid zou zijn. Daarom wordt in dit boek tevens aandacht besteed aan de geschiedenis van onze cultuur.

Mevrouw Blavatski riep iedereen op om op zoek te gaan naar de waarheid. Of de waarheid ooit gevonden kan worden, als er al een absolute waarheid bestaat, is maar de vraag.

Het blijft belangrijk dat de zoektocht wel ondernomen wordt, de Queeste naar de Graal, zoals je wilt.

De zoektocht naar de waarheid is een zoektocht naar kennis waar je alle vermogens voor dient te gebruiken en alle

vakgebieden die er zijn. In oude tijden werden dit de Artes Liberales genoemd, in de tijd van de oude Grieken beperkte een wetenschapper zich niet tot één vakgebied maar diende hij zich, behalve in natuur- wiskunde en astronomie ook te

verdiepen in de esoterische betekenis van de getallen,

astrologie, dichtkust, aardrijkskunde, geschiedenis enz.

Door de enorme hoeveelheid informatie die we tegenwoordig over ons heen krijgen is het soms lastig om het overzicht te bewaren, we dreigen te verzanden in de gigantische

hoeveelheid details.

Met dit boek hoop ik een begin te maken met het overzicht, een begin voor verdere studie, een persoonlijke studie naar je eigen Graal.

Agnes, Nicole en Henk, bedankt!

 

April 2005

Jurre Yntema