buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Open Dag zondag 12 augustus 2007

Tarot Inzicht Therapie

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats 

   Start Omhoog

Waarom kan Tarot een geschikt hulpmiddel voor bedrijven zijn?

Vooropgesteld dat Tarot op de juiste wijze wordt toegepast, kan het een snel en effectief hulpmiddel zijn binnen het bedrijf.

buro voor tarot hanteert de volgende criteria om tarot effectief te laten zijn:

Geen toekomst voorspellen.

Indien tarot gebruikt wordt voor het voorspellen van de toekomst, kan dit tot gevolg hebben dat de vraagsteller passief de toekomst af gaat wachten.

buro voor tarot wil echter juist bewerkstelligen dat tarot aan de basis staat van een dynamisch proces dat door de  vraagsteller wordt geïnitieerd.

Professionele begeleiding

De kaarten, plaatjes op stukjes karton, doen zelf niets.

Het proces van tarot komt op gang als iemand over de betekenis van de getrokken kaart gaat nadenken, gaat invoelen en via zijn of haar intuïtief weten naar wat de betekenis van de kaart gaat.

Soms zijn de associaties die naar aanleiding van de afbeelding op de kaart opkomen, zeer emotioneel, schokkend, onconventioneel of verdrongen (in dit geval geen associatie).

De begeleiding bestaat hier uit dat de vraagsteller wordt begeleid in het vinden van de betekenis die in de situatie speelt.

Het gaat dus niet om de standaard betekenis volgens de boeken, of het idee van de begeleider, maar om de associatie van de vraagsteller.

Voor deze begeleiding worden diverse therapeutische technieken toegepast die, als men deze in een kader wil plaatsen, het meeste overeenkomen met NLP - achtige technieken.

De associatie van de vraagsteller, en de daarbij behorende betekenissen zijn essentieel, niet de mening of het theoretisch “weten” van de betekenis van de kaart (al kan deze soms een hulpmiddel zijn). De begeleiders zijn ook niet “paranormaal begaafd”.

De nadruk ligt dan ook op begeleiding.

Actie

Een sessie met tarot wordt altijd afgesloten met een actie die op korte termijn kan worden ondernomen. Bovendien moet de actie praktisch haalbaar zijn.

Bijvoorbeeld: Iemand van 50 jaar stelt zich voor dat het ultieme geluk te vinden is in een reis naar de maan. In dit geval zal de vraagsteller het advies krijgen een meer praktisch doel te vinden voor het vinden van het geluk. In de huidige omstandigheden is het waarschijnlijk uitgesloten dat iemand van 50 jaar een reis naar de maan kan maken.

Voor het bereiken van het gewenste resultaat op de wat langere termijn wordt een stappenplan gemaakt om het doel te bereiken. Voorts wordt het plan gekoppeld aan een tijdspad. Indien er behoefte aan bestaat, kunnen tussentijds evaluaties worden uitgevoerd om te beoordelen of het gekozen pad voldoet en er eventueel aanpassingen moeten worden gedaan.

Snel en Effectief.

Indien op deze wijze met tarot wordt omgegaan dan is tarot een snel en effectief hulpmiddel.

Tijdens een trainingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Vaststellen hoe de huidige situatie er uit ziet

  2. Bepalen welke situatie gewenst is.

  3. Wat is er nodig om de situatie ten gunste veranderen, hoe moet dat worden gedaan en hoelang gaat dat duren. De doelstelling, de acties en het tijdspad worden opgeschreven als leidraad voor de komende tijd.

Verantwoordelijkheid

Door deze manier van werken wordt de verantwoordelijkheid voor het eigen welbevinden benadrukt. De werknemer kan niet van de werkgever of van de begeleiders van buro voor tarot verwachten dat zijn of haar welbevinden wordt gegarandeerd. De werknemer moet hiervoor zelf actie ondernemen.

Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij enige ondersteuning vanuit de werkgever of van buro voor tarot of anderen noodzakelijk blijkt. Deze verantwoordelijkheid wordt door buro voor tarot geaccepteerd en wordt ook van de werkgever verwacht, met dien verstande dat ook hiervoor een actieplan wordt gemaakt.