buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Open Dag 2e Pinksterdag

Workshop Wichelroedelopen 17 juni

Tarot Inzicht Therapie

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats 

   Start Omhoog

Teamwork

In veel situaties moet er worden samengewerkt om het beste resultaat te bereiken.

Vaak zijn er interne spanningen binnen het team, de afdeling of werken afdelingen elkaar tegen.

Waarom wordt er niet samengewerkt?

Ø      Is het doel niet hetzelfde?

Ø      Is er een tweede agenda?

Ø      Zijn er persoonlijke spanningen?

Ø      Is men niet, of niet voldoende gemotiveerd en wat is hiervan dan de oorzaak?

Ø      Bevindt de juiste mens zich niet op de juiste plek?

Tijdens de dag “Teamwork” wordt de inbreng van ieder in het team geanalyseerd en besproken in en met het Team. Tijdens de evaluatie wordt bekeken of ieder wel op de juiste plek (in het team) zit.

De resultaten van de evaluatie worden besproken met afdeling P&O /HR om eventuele aanpassingen in de werksituatie uit te voeren.

Het verdient aanbeveling om ca. twee maanden na de aanpassingen een tweede dag “Teamwork” te organiseren om de effecten te meten.