buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
18 november Ontdek je Doel & Talenten

Tarot Inzicht Therapie

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats 

   Start Omhoog

Vertrouwen, normen en waarden.

een bijdrage aan het debat.

Vertrouwen werd door de koning aan zijn volk gegeven, door het goede voorbeeld voor zijn onderdanen te zijn. Dit geheel in de traditie van het goede voorbeeld van koning Arthur.

Zo was er eens koning Palenbegin die regeerde over een klein land bij de zee. Hij vertelde aan zijn onderdanen dat het goed ging en dat ze konden vertrouwen op zichzelf. De onderdanen waren blij met hun koning want als het eens slecht weer was dan vertelde de koning dat het daarna weer beter zou worden. Door het vertrouwen dat hun koning hen schonk had ook iedereen vertrouwen in de toekomst, het ging goed in het land. Soms kwamen er mensen aan van ver die door een slechte koning werden geregeerd. Zij hadden geen vertrouwen meer in de toekomst en kwamen naar het kleine land aan de zee om zich dienstbaar te maken in deze vertrouwde sfeer. Ze hielpen de smid en de timmerman en vertelden de verhalen over hun land. Hierdoor werd der wereld van de smid en de timmerman groter. De mensen in het kleine land kregen door de verhalen van de vreemdelingen respect voor hen en leerden ook veel van hen, gewoon omdat ze zich openstelden voor andere culturen. De mensen in het kleine land hadden dat altijd al gedaan omdat ze veel op reis gingen om handel te drijven, het zat dus eigenlijk al in hun aard. De koning zag dit alles aan vanuit zijn paleis en om er zeker van te zijn dat zijn onderdanen zijn boodschap begrepen ging hij regelmatig stiekem naar de kroeg, waar hij de verhalen van zijn onderdanen aanhoorde, hij luisterde echt naar zijn mensen. Als hij dan vernam dat er iets niet in orde was dan riep hij zijn raadsheren bij elkaar en ze verzonnen een oplossing die altijd gebaseerd was op respect voor alle mensen. De koning hield er echter niet van om daarover op te scheppen, hij deed gewoon wat nodig was om het vertrouwen van zijn volk niet te beschadigen.

Maar zoals aan alles een eind komt, kwam er ook aan de regering van deze wijze koning een einde. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, die een heleboel had geleerd, maar nog niet precies wist wat hij met deze kennis moest doen. Koningszoon Palenbegin praatte veel en snel, maar luisterde nooit. Hij voelde zich bovendien te belangrijk om naar de gewone mensen te luisteren in de kroeg. Hij praatte veel over respect en normen en waarden, maar hij bracht deze niet in praktijk. Het gevolg was dat de onderdanen hem niet helemaal serieus namen, ze maakten grapjes over hem. Dat vond de koningszoon helemaal niet leuk! Hij was nu toch de koning en daarom moesten de mensen hem wel aardig vinden. Hij was vroeger ook al zo gepest; hij was nu machtig; “hij zou ze nu wel eens een lesje leren”, dacht hij. Hij begon over vijanden en poep op straat en over nog veel meer dingen die niet goed waren. En vertelde zijn onderdanen ook nog dat als ze niet naar hem zouden luisteren het nooit goed zou komen. Zijn onderdanen namen ook deze boodschap ter harte. Het vertrouwen ebde langzaam weg. De smid en timmerman ontsloegen hun werknemers, want stel voor dat het slechter zal gaan, dan kunnen we ze beter nu meteen maar ontslaan. Het volk begon te sparen, want je weet maar nooit, misschien hebben we geld straks wel hard nodig en daardoor bleef de bakker met zijn zoete broodjes zitten, dus ook hij ontsloeg de mensen die bij hem werkten. Er waren sommige mensen in het land aan de zee die begonnen te morren dat de koningszoon zijn werk beter moest doen. In de verdediging voor zijn slechte voorbeeld, riep deze echter dat het kwam van de vreemdelingen. En zo waar, er waren onderdanen die hem nog geloofden ook.

Het ging van kwaad tot erger in het kleine land aan de zee. Zo erg zelfs dat er alleen nog maar werd gesproken over menselijkheid, waarden, normen en respect, maar iedereen volgde het grote voorbeeld van de koning, er werd niets gedaan.

Uiteindelijk werd er niet meer gewerkt, er werd alleen nog maar geprietpraat over hondenpoep, en over de verstekring van het leger, iedereen was bang en had zijn hoop op een zonnige toekomst opgegeven.

 

Lees verder op de site www.16miljoennederlanders.nl

 

Zoek op de woorden: menselijk (0 gevonden), ethiek (0 gevonden), verstandig (0 gevonden)  en respect (3 gevonden, 2 uitspraken door niet niet-Nederlanders en 1 Nederlander die het woord respectloos gebruikt)

 

Op donderdag 12 februari 2004 18:10:33 (GMT +01:00) telt Nederland
16 262 215
inwoners

Bron http://www.cbs.nl/nl/cijfers/bevolkingsteller/popclocknl.asp

 

Moeten er in plaats van 26.000, 262.215 uit ???

 

Deze site kreeg ik ook vandaag binnen:

http://www.ikzegpardon.nl

ondersteund door vluchtelingenwerk Nederland.