buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Tarot Inzicht Therapie

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats 

   Start Omhoog

Zal het jaar 2005 ons de moed van de Zegewagen geven?

gepubliceerd in het januarinummer van Paravisie (2005)

 

 

 

 

 

2005 staat in het teken van de energie van de Zegewagen (2+0+0+5=7). Het beeld van de kaart roept iets bij ons op van een strijder, een overwinnaar die recht op het doel afgaat en zegeviert. Dit beeld herkennen we in verscheidene tarotdecks. Maar hoe wint de wagenmenner? Heiligt het doel alle middelen? Is alles geoorloofd om te winnen, zelfs vals spelen? En hoe is het doel tot stand gekomen? Is het doel bepaald met de energie van de kaart De Geliefden van vorig jaar, door een keuze te maken die door ons gevoel, vanuit ons hart is ingegeven, of worden we geregeerd door de emoties, liefde, haat en angst die onze keuze bepalen?

Gezien de gebeurtenissen in 2004 ben ik bang dat we de kaart de Zegewagen negatief moeten duiden. In 2004 hebben we weinig ontwikkelingen gezien die duiden op evenwichtige besluitvorming vanuit moed en vertrouwen. Fundamentalisme zien we sterker worden, niet alleen in de islamitische wereld maar vooral ook in het “vrije” westen, met name in Amerika waar Bush werd herkozen door een belangrijke fundamentalistische achterban. Fundamentalisme in een religie ontstaat wanneer men zelf geen vrije keuze durft te maken, maar ondertussen diep van binnen wel weet dat die gemaakt zou moeten worden. Iedereen die keuzes vanuit zijn hart wel maakt is vervolgens bedreigend. Die mensen worden de vijand en ondertussen klampt men zich als een drenkeling aan de bekrompen leefregels en dogma’s vast. De oogkleppen gaan op en men ziet de eigen mogelijkheden en kracht niet meer. Er wordt alleen nog maar gekeken naar de bedreigingen van het eigen bekrompen beeld die vanzelfsprekend altijd van buitenaf komen en meestal hebben die ook nog een andere kleur.

Het geven van de schuld aan een ander is een symptoom van onvolwassenheid.

Vervolgens wordt er geklaagd “men heeft geen respect voor mij, voor mijn denkbeelden enz”. Als de energie van de Zegewagen dan op de proppen komt kunnen er vanuit deze houding heel vervelende toestanden ontstaan. Toenemende vreemdelingenhaat, toenemende versterking van inlichtingendiensten, nog meer bezuinigingen omdat het vertrouwen in de eigen kracht en de toekomst ontbreekt, (bom) aanslagen enz.

De positieve energie van de wagenmenner kunnen we duidelijk maken aan de hand van het voorbeeld van de stuntman. Er moet een gevaarlijke stunt worden uitgevoerd. De stuntman weet dat zijn leven er bij in kan schieten als hij een fout maakt, zijn angst is hier nuttig aangezien deze hem beschermt. De stuntman neemt de tijd om een plan te maken zodanig, dat hij weet, dat hij kan overleven als de stunt goed wordt uitgevoerd. Hiermee overwint hij zijn angst en vat hij de moed op om de stunt uit te voeren. Hij weet nu wat hij wil, gesymboliseerd door de afbeelding op de kaart door het ontbreken van teugels. De stuntman kan onderscheiden wat goede en slecht voor hem is, de witte en zwarte sfinx.

Kijken we nu eens naar de wereld om ons heen. Waar zijn de politieke en geestelijke leiders die de eigenschappen van moed en overzicht in zich dragen, de werkelijke wagenmenners of stuntlieden? Bush, Balkenende of de Paus? Helaas, ik zie ze niet!

Het jaar 2004 had de voorbereiding op 2005 moeten zijn. In 2004 moesten de keuzes worden gemaakt, het beleid uitgestippeld. 2004 stond echter in het teken van weifeling en het uitstellen van beslissingen, dus is het doel niet eens bepaald. Er is geen tijd genomen om na te denken; de energie van de Zegewagen wordt dus als een ongeleid projectiel in 2005 losgelaten, we kunnen dus veel “spannende” momenten verwachten.

De 7 van 2005 is samengesteld uit de 2 (Priesteres) tweemaal de 0 van de Zot en de 5 van de Hogepriester. Dit geeft nog wat meer informatie over de aard van de uitdagingen waar we mee te maken zullen krijgen. Het eerste wat opvalt is dat het om twee religieuze ambtdragers gaat. De positieve kant van deze twee is dat ze kunnen putten uit het “weten” van binnenuit, het onderscheidingsvermogen dat iedere mens heeft sinds Eva van de appel een hapje nam en dat sinds de opkomst van de geďnstitutionaliseerde religies ( Christendom en Islam) is gevat in strenge leefregels zodat niemand meer behoefde na te denken en dat bovendien door machtige priesters niet meer werd gewaardeerd. (zie overeenkomst tijd christendom en Islam). Hierdoor ontstaan de fundamentalistische drenkelingen die zich met oogkleppen op vasthouden aan de holle regels. De Priesteres weet een subtiel onderscheid te maken tussen goed en kwaad en ze weet dat ”goed en kwaad” van situatie tot situatie kan verschillen.

De Hogepriester is de grote leraar, dit is de persoon die vooral leert van de levenslessen, van de lessen uit het verleden, het herstellen van Karma. Lessen komen soms voort uit een verleden dat we bijna zijn vergeten, enerzijds omdat we ze simpelweg niet meer weten om dat de oorzaak ontstond in een vorig, vergeten leven, anderzijds omdat we niet graag worden herinnerd aan onze stommiteiten en daardoor moeten erkennen dat we in het verleden dingen simpelweg fout hebben gedaan. Om dit toe te geven is moed nodig!

Het lijkt er bijna op dat de belangrijkste gebeurtenissen volgend jaar te maken hebben met belangrijke ethische kwesties, het onderscheid tussen goed en kwaad en de confrontatie met gebeurtenissen uit het (verre) verleden. Deze kunnen tot uiting komen in heel banale regeltjes zoals eetgewoonten, gewicht, het perfecte uiterlijk en wel of niet roken. (kettingroker Theo van Gogh is niet overleden door roken!) Uit al deze regels spreekt een diepe angst voor het nemen van de echte beslissingen.

We houden ons vast aan allerlei regeltjes die er eigenlijk niet toe doen omdat het ons aan de moed ontbreekt om werkelijk iets van ons bestaan te maken. Zal het jaar 2005 ons de moed van de Zegewagen verschaffen?

Samenvattend: Een verder polarisering op basis van ideologieën, bonden en regering in conflict, een verslechterde samenwerking tussen de verschillende landen in het westen, Amerika gaat nog meer een eigen koers varen en de verenigde naties komen nog meer buiten spel te staan. Tegenstellingen in het verenigd Europa worden duidelijker, verscherping van de “tegenstelling” Christendom en Islam in de westerse wereld. Gezien de aanloop vanuit 2004 zijn deze verwachtingen geduid op de negatieve betekenis van de kaart de Zegewagen

 

 

Persoonlijk

Voor een ieder kan 2005 een jaar van een doorbraak betekenen, vooral voor die mensen onder ons die weten wat ze willen en vertrouwen in de toekomst en in het eigen kunnen hebben.

Alle anderen zullen zich vastgrijpen aan allerlei leefregels ingegeven door angst, van diëten en cosmetische operaties tot vreemdelingenhaat en de overtuiging van het eigen gelijk (homoseksualiteit, abortus enz)

Berken je persoonlijke basisenergie voor 2005

Verjaardag in 2005 bijvoorbeeld:

25-4-2005

25+ 4 + 2005= 2034

2+0+3+4= 9

Tot 25-4 zal de overheersende energie 8 zijn, daarna 9.

 

Voor de vier kwartalen van 2005 heb ik de volgende kaarten getrokken:

 

1e kwartaal – 10 van Zwaarden

Zwaarden geven het element lucht, het denken, communicatie en het verstand aan. Het getal 10 is het eind van de oude cyclus het begin van een nieuwe. Als we bang zijn voor nieuwe denkbeelden en een nieuwe weg, dan blijven we hangen, het denken kan ons verlammen zoals duidelijk op de kaart is te zien. Het verstand overheerst het gevoel, we doen dingen die tegen ons gevoel ingaan omdat we stoer zeggen dat er soms “Moeilijke beslissingen en harde maatregelen” genomen moeten worden. Het gevolg is dat alles plat komt te liggen.

Aangezien de “beginkaart” de Aas van Bekers pas in het derde kwartaal verschijnt lijkt het er op dat er in de westerse wereld veel beslissingen worden genomen op basis van oude patronen die tot niets positiefs leiden, zeker gelet op de kaart van het tweede kwartaal.

 

 

2e kwartaal – 3 van Bekers

 

In positieve zin is dit de kaart van een goede natuurlijke samenwerking tussen de verschillende partijen. Ieder heeft een eigen gevoel maar men respecteert elkaars denkbeelden en daardoor is een goede samenwerking mogelijk. Door de invloed van de zegewagen heeft echter ieder zijn of haar eigen plan getrokken en is er geen sprake meer van samenwerking, mede door de foute beslissingen in het eerste kwartaal.

 

 


3e kwartaal – Aas van Bekers

 

Hier is sprake van een nieuw gevoel omdat het op de bestaande manier niet langer kan.

Het hangt nog in de lucht, nog weinig concreet.

4e kwartaal – 4 van Staven

 

Staven staan voor het element vuur en daarmee voor het willen en de intuďtie.

De vier staat voor de structuur van de kaart De Keizer. Indien de Keizer vertrouwen heeft in zichzelf zal hij dit vertrouwen delen met zijn volk, zal hij zoveel mogelijk verantwoordelijkheid delegeren naar zijn onderdanen en zal zijn volk zal in vrijheid leven.

Als de Keizer daarentegen een bange angsthaas is zonder zelfvertrouwen zal hij zijn onderdanen ook niet vertrouwen. Hij doet net alsof hij sterk is en het is bekend dat dergelijke slapjanussen het niet bij één agenda houden. De “verdeel en heers” politiek, “brood en spelen” zullen de kop op steken. Inperking van burgerrechten, meer regels, meer gecentraliseerd gezag en mogelijk een gewapende strijd om de aandacht af te leiden van het eigen falen, zijn voor deze angsthaas de instrumenten.

Het beeld van de kaart laat mensen zien die een nieuwe weg inslaan en de bestaande structuur van de ommuurde stad achter zich laten. Mogelijk wordt de energie van 2006, het nemen van verantwoordelijkheid, voelbaar, daarmee is dit toch een kaart die hoop biedt voor een verandering. In het eerste kwartaal was al duidelijk geworden dat het zo niet langer kon, dus misschien wordt er nu eindelijk gehoor aan gegeven.

 

Andere Tijdrekeningen

Islam 1426

1+4+2+6= 13 De Dood

 

Jodendom 5766

5+7+6+6=24    2+4 = 6  De Geliefden

 

De situatie in het Midden-Oosten bepaald in belangrijke mate de verhoudingen tussen de islamitische en de christelijke wereld, ook in ons land.

De kaart de dood wijst op een krachtig, rustig transformatie proces, dat wel kan worden uitgesteld maar niet kan worden afgesteld. De Islamitische wereld moet op zoek naar een nieuwe structuur. De grote groep gematigde moslims zal er mogelijk van overtuigd raken dat hun goede naam wordt bezoedeld door enkele fanatieke fundamentalisten.

 

Israël heeft in deze periode te maken met de basisenergie van de kaart De Geliefden.

Israël moet een keuze maken vanuit het hart, ze moet de vrouwelijke en de mannelijke energie bijeen brengen om de juiste keuzes te maken en op basis daarvan beslissingen te nemen. Grote veranderingen in de Palestijnse gebieden kunnen bestaande denkbeelden onderuit halen, met als gevolg onzekerheid. Men was gewend aan voortdurende strijd, mogelijk is deze nu niet meer nodig .. en dat is wennen.

 

 

Overeenkomst in de Tijd - Christendom en Islam

Volgend jaar komt de in de Islamitische wereld in haar jaartelling in het jaar 1426.

Laten we eens zien wat er in onze jaartelling in die tijd gebeurde:

1414 – 1418 Concilie van Konstanz. Tijdens dit Concilie werd besloten dat de ideeën van Hus niet pasten binnen het gedachtegoed van de kerk. Hus werd na afloop van het concilie meteen naar de brandstapel gebracht.

Dit was symbolisch voor deze tijd. Anders denkenden werden veroordeeld en verbrand, de banvloek werd nieuw leven ingeblazen. De conflicten tussen de gevestigde orde en de hervormden liepen hoog op.

Het is misschien ook goed om ons te herinneren dat Willem van Oranje werd vermoord omdat hij “in de ban” was gedaan om zijn ideeën. Dit betekende dat iedereen hem mocht vermoorden en door het uitvoeren van deze daad in de hemel zou komen……

Aangezien Willem in 1584 werd vermoord zou het goed zijn voor de Islamitische gemeenschap om lering te trekken uit de geschiedenis van het Christendom. Misschien dat hierdoor het proces van religieuze twisten en tegenstellingen niet zo lang hoeft te duren.

 

 

 

 

Nabeschouwing 2004

 

De energie van de kaart van De Geliefden, betekent dat we een keuze maken die ons gevoel, ons hart ons ingeeft. Als we beheerst worden door angst en een gebrek aan zelfvertrouwen leidt dit tot verstandelijke keuzes op basis van schijn - zekerheden.

Helaas moeten we vaststellen dat de negatieve aard van deze kaart zichtbaar is geworden.

De Nederlandse economie stond in het teken van angst voor de toekomst, voor teruglopende bestedingen en vergrijzing met als gevolg bezuinigingen en het verlies van aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Besluiten ingegeven door angst zijn o.a. meer bevoegdheden voor de inlichtingendienst enz.

In Amerika werd Bush gekozen door de angst voor vrijdenkers, andersdenkenden en de onzekerheid over de andere kandidaat Kerrie, ondanks dat men wist dat er over belangrijke kwesties was gelogen.

 

1e kwartaal – Aas van Zwaarden

Geen nieuwe impulsen, bezuinigingsmaatregelen, doemdenken. (Nederlandse regering)

 

2e kwartaal – 10 van zwaarden

Vlak voor de zomer wordt het nieuwe kabinetsbeleid bekend, afbreken sociaal akkoord.

10 van zwaarden geeft aan dat er eind aan de bestaande denkpatronen moeten komen aangezien ze nergens toe leiden. We houden ons vast schijnzekerheden.

 

3e kwartaal - 3 van Zwaarden.

 Het denken doorboort het gevoel. Dit leidde tot de vakbondsacties. Als gevoel en vertand in conflict komen kan dit leiden tot ziekte. De ziekte uit zich in de economie, de verhoudingen in de samenleving en misschien zelfs in de gezondheid van onze aanvoerder.

 

4e kwartaal

De Geliefden

Vorig jaar schreef ik over de harde koppen die botsen. We hebben het gezien met de demonstraties en de stakingsacties tegen het regeringsbeleid.

In Amerika werd Bush gekozen doordat men zich vastklampte aan schijnzekerheden en geen keuze voor iets nieuws durfde te maken.