buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Tarot Inzicht Therapie

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats 

   Start Omhoog

Mogelijkheden voor 2004

geplaatst in Paravisie

 

Wat staat ons te wachten voor 2004 ? Met de Tarot is dit niet te voorspellen wel kunnen tendensen worden aangegeven waar we rekening mee moeten / kunnen houden om er het beste uit te halen wat er in zit.

Numerologisch is 2004 een 6 jaar ( 2+4=6). 2004 staat dus in het teken van de Geliefden.

De Geliefden is één van de kaarten die hardnekkig vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. Als deze kaart valt in een duiding dan is het al snel “je wordt verliefd”, “je gaat een relatie aan” of net zo goed geldig “je verbreekt een relatie” enz. Met relatie wordt dan alleen een liefdes relatie bedoeld en de liefde gaat alleen over een liefde van persoon tot persoon, meestal een erotische liefde. Deze beperking van het woord liefde die hier gehanteerd wordt maakt dat de kaart zo eenzijdig wordt geduid. Het woord liefde heeft een veel ruimere betekenis, die we vaak hanteren, maar die achterwege blijft zodra de kaart de Geliefden tevoorschijn komt.

Als we eerst eens het begrip “liefde” wat ruimer interpreteren dan kunnen we daarna de betekenis van de kaart beter te pakken krijgen. We kunnen liefde koesteren voor een hond of een kat, voor een boom, de natuur in zijn algemeen of voor het land. Liefde kunnen we ook opbrengen voor andere mensen, voor onze kinderen, vrienden of familie zonder dat hier erotische gevoelens bij vrij komen. We kunnen liefde hebben voor ons werk, voor onze verenigingen, voor een idee, standpunt of een ideologie. Ook in deze laatste gevallen is er over het algemeen geen sprake van erotische verhoudingen of seks. Kortom liefde is iets waar ons hart naar uitgaat, waar we warme gevoelens bij koesteren, maar dat niet meteen onze hartstochten oproept. Wel is er altijd sprake van een sterk gevoel, misschien wel bijna op dezelfde manier als wanneer we verliefd zijn. Het is een sterk gevoel, maar vraag me niet uit te leggen waarom ik verliefd ben. Als ik mijn geliefde ga beschouwen en analyseren om uit leggen waarom ik verliefd ben dan is de kans groot dat het gevoel in één keer verdwenen is. Liefde is subjectief en het is kansloos om dit objectief uit leggen. Als je verliefd bent dan vind je je geliefde de mooiste, de prachtigste, werkelijk de ideale persoon voor jou. Maar als je goed gaat kijken dan is deze persoon in het geheel niet perfect, hier en daar te dik, of juist te mager, de oren staan niet helemaal goed en de neus deugt ook niet. Er is niemand die aan het beeld van de perfecte mens voldoet. Ga je dan ook nog eens de karaktertrekken nader beschouwen dan besluit je al heel snel dat je het beste als vrijgezel door het leven kunt gaan.

De laatste tijd worden we overspoeld met tv-programma’s en tijdschriften artikelen waar men ons probeert aan te praten dat het echte geluk in het uiterlijk zit. Een gebrek aan zelfvertrouwen komt als vanzelfsprekend voort uit een te grote neus, wallen onder de ogen, een verkeerde kin of hangende borsten. De oplossing is simpel en snel: Een behandeling bij het menselijke carrosseriebedrijf, uitdeuken en bijspuiten en alles is opgelost.

Helaas zien we bij deze programma’s alleen het geluk van het eerste uur, van hoe het verder gaat in de dagelijkse realiteit zien we helemaal niets. Zou het kunnen dat het een beetje tegenvalt?

Wat is de belangrijkste reden dat we het leven dat we leven niet “leuk” vinden, dat het geen voldoening geeft?

Misschien is het wel omdat we ons eigen leven niet “Lief” hebben, dat we niet van onszelf houden op de manier waarop we door het leven gaan, omdat we de keuzes van ons hart niet volgen, zoals we dat wel doen als we verliefd op iemand worden.

We doen werk wat ons eigenlijk tegenstaat. We moeten zaken uitvoeren die ons worden opgedragen maar waar we niet achter staan. Bijvoorbeeld de manager die zijn medewerkers er uit moet treiteren, want als ze zelf weggaan dan kost het minder voor het bedrijf, diezelfde medewerkers willen graag de manager eens flink de oren wassen, maar doen dit niet omdat ze bang zijn voor hun baan (die ze eigenlijk toch al aan het kwijtraken zijn). Waarom doet de manager zoiets? Ook die is bang zijn of haar baan kwijt te raken of er is hem of haar aangepraat dat een manager zich hard en zakelijk moet opstellen…..Kortom iedereen houdt zichzelf en anderen voor de gek en gaat aan zichzelf voorbij. Veel mensen zijn er goed in om dit lang vol te houden tot de burn-out toeslaat.

Ook doen we veel dingen “omdat het zo hoort” of “omdat het van ons verwacht wordt”. Vooral deze laatste is erg leuk. We proberen te bedenken wat anderen over ons denken. Hiervoor moet je pittig paranormaal zijn, en de meesten die dit doen zijn dat niet.

Ook proberen we bevestiging te krijgen van iedereen. “Wat vindt jij er van als ik……” of “Ik ben verliefd, wat vind jij van hem of haar….” Het probleem hierbij is dat je zelf iets wil doen en dat je zelf verliefd bent, die ander wil het niet en voelt niets voor jou nieuwe relatie. Een goed antwoord van de ander zou zijn: “Dat moet je helemaal zelf weten!” Helaas wordt er echter maar al te vaak een mening verkondigd die vanzelfsprekend niet bij de vraagsteller past, waardoor veel mooie ideeën en prachtige relaties in de prullenbak verdwijnen.

2004 is dus een uitstekend jaar om de keuze van je hart te volgen, een keuze die je niet uit kunt leggen, niet kunt analyseren, niet kunt vergelijken en nauwelijks anders kunt verdedigen dan door te zeggen, ik voel dat dit goed voor me is.

Nu komt de grote valkuil. En dit wordt tevens prachtig op de verschillende kaarten van de Geliefden tot uiting gebracht. Als je de keuze van je hart volgt dan moet je nog wel je gezonde verstand er bij houden. Je moet er bij blijven denken, maar op een iets ander manier. Waar gaat je liefde naar uit? Dit is een gevoel. Gebruik nu je verstand om iets te verzinnen waardoor je je gevoel kunt volgen. Bijvoorbeeld: Het werk dat je doet, voelt niet goed meer. Wat zou je kunnen veranderen om wel weer een goed gevoel te krijgen. Verzin iets. Maak een plan en bespreek dit.

Op de kaart de Geliefden van de Rider Waite tarot staan een man en een vrouw afgebeeld met een beschermengel er boven. De man en de vrouw zijn symbolen voor de mannelijke en vrouwelijke kant in jezelf. Mannen en vrouwen hebben allemaal een mannelijke kant en een vrouwelijke kant. De mannelijke kant gaat er op uit, geeft, gaat de wereld in, gaat op ontdekkingsreis, heeft ideeën, wil alles en wil het nu enz. De vrouwelijke kant verzorgt, ontwikkelt ontvangt en neemt de tijd, enz. In de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond de beweging van het feminisme. De vrouwen gingen hun mannelijke kant ontwikkelen en dat hebben ze gedaan. Helaas hebben veel mannen hun vrouwelijke kant nog niet ontwikkeld of lopen op zijn minst een heel eind achter de vrouwen aan in hun ontwikkeling tot heelheid. Het ontwikkelen van deze beide vormen van energie in jezelf leidt tot de heelheid die op de kaart van de geliefden van de Voyager Tarot prachtig in beeld wordt gebracht, het mannelijke en het vrouwelijke beeld zijn gehouwen uit één brok steen dat niet gescheiden is.

De uitdaging is dus om in 2004 een eenheid te maken van de tegenpolen in onszelf. Wat als we hier niet in slagen? Simpel, we blijven hangen in onze structuurtjes, we doen dingen met tegenzin, en we voelen ons gevangen. Deze symboliek vinden we bij de kaart de Duivel 15 1+5 = 6) De overeenkomst met de kaart de Geliefden (6) is prachtig uitgebeeld. Dezelfde man en vrouw zijn nu geketend aan het zware blok van de structuur, van de normen en de waarden die ons worden opgelegd maar waar we in het geheel niet achterstaan omdat we een gevoel hebben dat ze niet kloppen. De belijdenis met het woord en niet met de daad. De politicus die normen en waarden hoog in het vaandel heeft, tijdens de verkiezingscampagne roept dat hij opkomt voor de zwakkeren in de samenleving en vervolgens hoognodig moet snoeien op de zwakkeren in de samenleving “omdat het niet anders kan”. Natuurlijk kan het anders. Maar er is lef nodig om de sterkeren in de samenleving aan te pakken. Hier komen we de management angsthaas weer tegen die dingen doet waarvan hij of zij denkt dat, dat wordt verwacht. Deze leider is dus in de ban van de duivel.

 

Voor de vier kwartalen van volgend jaar heb ik de kaarten getrokken op wat we kunnen verwachten:

Kristallen en Zwaarden staan voor het element lucht. Het gaat hier over het denken en over communicatie. Het element lucht dat het element water (gevoel) zo in de weg staat. Lucht en Water door elkaar is mist, het beeld van de werkelijkheid is dan niet duidelijk. Lucht in de vorm van een storm kan het Water in beweging doen komen, golven ontstaan en als het te gek wordt zelfs verwoestende golven. Natte lucht (stormdepressie) kan ook stormen opwekken. Alleen als we een duidelijke scheiding aanbrengen tussen water (gevoel) en lucht (denken) dan blijft het water rustig en is de lucht helder.

 

1e kwartaal Aas van Kristallen / Zwaarden

De aas duidt op een nieuwe impuls. Nieuwe ideeën, misschien een nieuwe manier van denken. Een nieuwe manier van denken in de handel, de economie. Het zou goed kunnen dat we ons niets meer aantrekken van doemdenkpraatjes over bezuinigingen. Dit zou goed een nieuwe impuls kunnen zijn voor onze samenleving.

In de negatieve zin moeten we rekening houden met het tegenovergestelde van nieuwe ideeën. Dit zijn de bestaande vooroordelen en structuren waar we helemaal niets aan hebben.

Individueel:

Bepaal wat wel en niet goed in je leven gaat. Maak een lijstje met ideeën die je dit jaar tot stand wil brengen. Begin met het uitvoeren van dit lijstje, praat met mensen die je er bij kunnen helpen. ( Niet: vragen wat ze er van vinden)

 

2e kwartaal 10 van Kristallen / Zwaarden

Bij de Rider Waite is dit de kaart van “Er moet een eind aan komen”. Zet er bewust een punt achter. Het denken levert niets meer op. Volg je gevoel en ga wat doen. Blijf niet in hersenspinsels hangen. Het gevolg hiervan is de voyager kaart: Is dit niet te mooi om waar te zijn????? Houd ik mezelf voor gek?

 

Individueel:

Het tweede kwartaal kan dus voor diegenen die het lef hebben om iets aan hun situatie te doen, de doorbraak betekenen.

 

 

3e kwartaal 3 van Kristallen / Zwaarden

 

Het denken doorboort het gevoel, de zwaarden die het hart doorboren op de Rider Waite kaart laat niets aan duidelijkheid over. De eerste indruk is: “AU” (en dit is geen mantra). Als je aan je gevoel voorbij gaat dan doet dit pijn met als gevolg dat je je in het beste geval, niet goed voelt, maar depressie, burn-out of andere kwalen behoren ook tot de mogelijkheden.

In breder verband is dit de kaart van het ten strijde trekken, oorlog gaan voeren voor…betere handelsmogelijkheden, onze principes, pak maar een reden en ga voorbij aan je gevoel.

De andere kant van de inhoud van zwaarden 3 is de kristallen drie van de Voyager. Als je je denken gebruikt om je gevoel vorm te geven dan stijg je boven de verwarrende massa kristallen uit en dan weet je wat je wil als een echte (levens) kunstenaar. Dit noemen we creativiteit, het is echter precies dezelfde energie als de 3 van zwaarden van Rider Waite

 

4e kwartaal De Geliefden

Het komt er nu op aan, hebben we de uitdaging van 2004 aangenomen of hebben we de negatieve betekenis van de Geliefden tot uitdrukking gebracht. We hebben de keus om het pad van de Aartsengel of dat van de Duivel, te volgen. Laten we onze leiders hun gang gaan of laten we ons hart spreken. Indien de politiek inderdaad keuzes van het hart heeft gemaakt in de loop van het jaar dan kunnen we in het laatste kwartaal ons voorbereiden op wat gaat komen. Is dit echter niet het geval dan kan het een hete herfst worden waarbij de harde koppen (van de bok – duivel) tegen elkaar botsen. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid in deze 20 ste eeuw (20 – het oordeel) We moeten zelf beoordelen of we de juiste weg bewandelen. We moeten hierbij goed in de gaten houden dat onze regeringsmensen, volksvertegenwoordigers zijn. Dat wil dus zeggen dat ze ons vertegenwoordigen en dat ze dus niet de macht hebben (15 – duivel).

 

Individueel:

Voor degenen die de uitdaging hebben aangenomen is dit laatste kwartaal de tijd om plannen te trekken voor de toekomst. We hebben het leven weer op orde en er is nog veel meer mogelijk in 2005. De mogelijkheden zijn dan onbegrensd als we het echt willen. Het najaar is uitermate geschikt voor het maken van plannen voor de tijd als we weer meer energie van de Zon krijgen na de kortste dag op 21 december.

 

Andere tijdrekeningen

 

Islam 1425  14 + 2 + 5 = 21  (5 maart 2004 Islamitisch nieuwjaar)

Steeds vaker klinken er binnen de Islam de stemmen van mensen die naar de bedoeling van de profeet luisteren. Ze keuren de zinloosheid van het geweld af. Ze vertellen dat er in de Koran niets wordt gezegd over het vermoorden van onschuldige, maar andersdenkende mensen, niets wordt gezegd over de noodzaak van onderdrukking voor eigen machtswellust, integendeel ook de Islam keurt deze handelswijze af zoals alle grote wereldgodsdiensten dit doen. Dit is de energie van het 20 jaar (het Oordeel)

De uitdaging voor het komende jaar voor de islamitische gemeenschap op aarde is om zich voor te bereiden op een nieuwe cyclus met de kaart de Wereld (21). Een vernieuwde groei op basis van de goede principes van de profeet.

 

 

Jodendom 5764 – 5765 (27-28 september 2003 Israëlitisch nieuwjaar)

57 + 6 +4 = 12 + 6 +4 = 22

57 + 6 +3 = 12 + 6 +5 = 23= 2+3=5

Israël zou in dit lopende jaar meer vertrouwen in zichzelf moeten krijgen, zich niet meer moeten zien als het slachtoffer. Dat zijn ze allang niet meer. Het vertrouwen in zichzelf laat zich echter nog niet zien. Ze bouwen nu een muur om zich heen en stellen zich niet open voor de wereld, laat staan dat ze de wereld vol vertrouwen tegemoet treden. Het jaar van de Zot duurt echter nog tot september 2004, dus er is nog hoop. Het is echter wel belangrijk dat het Israëlische volk de toekomst met nieuw vertrouwen tegemoet treedt aangezien het volgende jaar voor hun een 5 – jaar zal zijn. In een dergelijk jaar moet er geleerd worden van de fouten uit het verleden…..

 buro voor tarot

Jurre Yntema