buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Tarot Inzicht Therapie

Inschrijving beroepsopleiding tot Tarot Mediator van start

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats

Start Omhoog

Mogelijkheden en Kansen in 2003

 geplaatst in paravisie

Bij buro voor tarot gebruiken we de Tarot niet als instrument om de toekomst te voorspellen maar als hulpmiddel voor het verkrijgen van inzicht in de situatie. Als we met de kaarten de toekomst voorspellen, dan behoeft de vraagsteller niets meer te doen dan afwachten. Afwachten tot het zover is. De eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leven wordt daarmee onderuit gehaald. In het Vissentijdperk was het misschien aan de orde om lijdzaam af te wachten tot de rampen zich voltrokken, maar we leven nu in het Aquarius - tijdperk en dat is totaal anders. Waterman is het sterrenbeeld dat wordt gekenmerkt door een scherpe geest en rechtvaardigheid met name gericht op de samenleving als groter geheel. We staan weliswaar nog helemaal aan het begin van dit tijdperk, dat ruim 2000 jaar zal duren, maar dat betekent niet dat we een begin kunnen maken met het afschudden van de last die het Vissentijdperk ons op de schouders gelegd heeft.

In het Vissentijdperk gaat het om het element water, het gevoel. Dit uit zich met name in het Christendom in mededogen voor de medemens, zoals Jezus Christus ons heeft voorgehouden. Helaas is in de aflopen 1000 jaar de negatieve kant van het teken meer benadrukt dan de positieve kant. Mededogen werd medelijden en verdraagzaamheid mondde uit in talloze oorlogen, die slechts gingen om het feit of de ene groep nu een ‘beter’ Christendom had dan de andere.

Mededogen en verdraagzaamheid kunnen echter alleen bestaan bij de gratie van de heelheid van jezelf. Het is goed om een ander behulpzaam te zijn, maar zorg eerst wel goed voor jezelf, anders ben je niet eens in staat om een ander van dienst te zijn. Veel hulp die geboden wordt bestaat echter uit een verkapt soort van schuldgevoel. Als we op deze wijze dienstbaar aan anderen willen zijn, dan is het motief voor deze hulp niet het juiste. Het gaat er dan namelijk niet om, om de ander onbaatzuchtig te helpen, maar om ons schuldgevoel af te kopen. Het blijkt dat de Nederlanders hier behoorlijk veel last van hebben. Veel internationale liefdadigheidsorganisaties vestigen zich in Nederland omdat de Hollanders zo graag geven. Mogelijk hebben we met ons koloniaal verleden een pracht van een volkskarma opgebouwd.

Een ander aspect van onze vrijgevigheid kan liggen in het feit dat we in het verleden  onze zonden met materiële zaken konden afkopen in de vorm van aflaten of andere genoegdoeningen. 

Profeten uit de tijd van de eerste bijbelgeschriften hebben voorspeld dat het Christendom een tweeduizendjarig rijk zou zijn. Hier werd verwezen naar het vissentijdperk. Aan het eind van deze periode zou de afrekening volgen en het eind van de (Christelijke – vissen)  wereld werd voorspeld. De afrekening of het laatste oordeel zie je in zekere zin zich al op vele manieren manifesteren in de afgelopen jaren. We ervaren van het jaar 2000 – 2099  de energie van het oordeel. Kaart 20 draagt in de Rider Waite Tarot diezelfde naam, terwijl de 20ste kaart in de Voyager Tarot Tijd-Ruimte heet. Deze Grote Arcana kaart gaat over het oordeel dat je over jezelf velt en niet over het laatste oordeel dat door een hogere macht over je wordt uitgesproken.

Het gaat er om of je het goed hebt gedaan, of de structuur die in je leven hebt aangebracht inderdaad de juiste is. In groter verband gaat het dus ook om grotere structuren, politiek beleid, beleid van bedrijven enz. Oneerlijke praktijken van leiders van de gemeenschap worden aan de kaak gesteld,  politieke corruptie, machtsmisbruik, kindermisbruik (niet in de laatste plaats binnen de kerken), oneerlijke verdeling van middelen en grondstoffen en ga zo maar door.

In Nederland vervullen we, misschien klinkt het raar, een voortrekkersrol. De bekende vingertjes van onze politici.

Het jaar 2002 stond in grote lijnen in het teken van De Zot (20+2 = 22) en de Keizer (2+2=4) Jazeker, het was zoeken naar de structuur van de Keizer, op een zotte manier. We  hebben nog nooit zo’n kortlopend kabinet gehad. De machtsstrijd (van de Keizer) deed af en toe zelfs lachwekkend aan (De Zot). De nieuwe structuren werden niet alleen in Nederland gezocht. We hebben er zelfs een oorlog tegen een onzichtbare vijand aan overgehouden – de oorlog tegen het terrorisme. Macht kan op vreemde manieren worden afgedwongen of uitgeoefend. In zekere zin is er een oude Vissentraditie van stal gehaald. De beste macht kun je ontlenen aan een onzichtbare vijand (– Vissen – onzichtbaar, wazig).  Deze vijand was tot voor kort de Duivel, die je meenam naar de Hel als je niet volgens de regels had geleefd. Deze dreiging voldoet niet meer voor de meeste westerlingen, dus hebben we nu het internationaal terrorisme.

In het Watermantijdperk (Aquarius) moeten we allemaal zelf individueel beslissen wat goed of wat fout is. Vissen leven in groepen, in scholen, de Waterman is zelfstandig. In deze tijd kunnen we het ons niet meer permitteren om de beslissing aan een ander over te laten. Er ontstaan dus ook veel meer meningen, het aantal politieke partijen groeit gestaag. Iedereen heeft een mening en komt daar ook voor uit en dat is goed. We moeten echter nog leren om ook naar andere standpunten te luisteren om er op een verstandige manieren uit te komen zonder conflict. Dit laatste heeft vooral te maken met de groei naar spirituele volwassenheid. Helaas zien we dat onze politieke/ geestelijke leiders hier af toe “iets” te kort komen.

2003 wordt het jaar van de kansen om de zaken op orde te stellen.

 

2003 staat namelijk, vanuit het gezichtspunt van de Tarot, in het teken van de kaart “De Hiërophant”.  De Hiërophant is de grote leraar die leert van de lessen die het leven aan hem of haar stelt. Iedereen maakt fouten en dat is niet erg, als je op een gegeven moment de gemaakte fout(en) maar inziet en ervan leert.

De Hiërophant is ook de energie die je er toe brengt om alles wat je in het verleden geleerd hebt eens te beschouwen en te beoordelen of het ook juist is, in jouw belevingswereld. Of bepaalde patronen die zich in je leven hebben gevormd ook werkelijk bij je horen of dat je het misschien anders zou kunnen doen. Het wordt een jaar waarin veel mensen, die nu ziek thuis zitten, zich af kunnen vragen “hoe komt het nu dat ik ziek ben, doe ik de dingen omdat het zo hoort of omdat ik me er goed bij voel?”

Hier ligt de kern van onze arbeidsongeschiktheidsproblematiek. We zijn een modern westers land met een fantastische gezondheidszorg, een hygiëne die klinkt als een klok, epidemieën komen alleen nog in geschiedenisboeken voor en we laten ons vaccineren tot we een speldenkussen zijn. Ondanks dat hebben we naar verhouding de meeste mensen die zich te ziek voelen om te werken, ter wereld. Nederland loopt voor, dat is al eerder gezegd. In dit kader wil het zeggen dat we zelf voor ons welbevinden moeten zorgen, voor onze “heelheid”, wat wil zeggen dat we ons zelfs met lichamelijke gebreken toch goed kunnen voelen. De oplossing is steeds gezocht in oplossingen voor iedereen, voor de hele school vissen. Maar inmiddels zijn we in het waterman tijdperk aangekomen, waarbij de zaken individueel moeten worden benaderd. Het jaar 2003 biedt ons hiervoor de kans en de mogelijkheid om er werkelijk iets aan te doen. Zonder de structuur van de Keizer, zonder de argeloosheid van de Zot, maar met het geweten en de bezinning van de Hiërophant.

De Hiërophant is in de Tarot in het verleden wel eens voorgesteld als de Paus. De energie van de kaart wil zeggen dat we de regels moeten volgen zoals is voorgeschreven. Dit is echter de negatieve kant van de kaart. Het gaat er nu om dat we de positieve betekenis van de kaart toepassen, voel hoe je het werkelijk zou willen hebben, bedenk dan hoe je dit vorm gaat geven, maak een plan en voer het uit. Denk daarbij niet na over hoe de buren, de familie, de collega’s of wie dan ook het zou vinden, maar bedenk hoe het bij jezelf voelt; luister naar je eigen geweten. Soms is er moed voor nodig om je gevoel te volgen, maar het gaat er om dat je durft te leven en dat jij je daar goed bij voelt. Als jij je goed voelt straalt dit af naar je omgeving.

Op deze manier kunnen we die positievere wereld verkrijgen.

 

Niet overal ter wereld wordt het 2003 en hierdoor ontstaan verschillen tussen landen en met name culturen. We dienen hiermee rekening te houden als we de interactie tussen deze verschillende culturen willen beschouwen.

Islam 1424  14 + 2 + 4 = 20  (5 maart 2003 Islamitisch nieuwjaar)

De Islamitische landen hebben gedurende 100 jaar te maken met de basisenergie van hun eeuw, 14 (1400 – 1499). De grote arcana kaart 14 is De Gematigdheid bij Rider Waite of Kunst bij de Voyager of Crowley Tarot. Bij deze kaart gaat het er om, om door het vinden van jouw juiste maat, van het leven te kunnen genieten,. Soms is het leven zwaar voor je geweest en je krijgt dan het idee dat het nooit meer goed komt. Deze uitzichtloze situatie brengt vaak met zich mee dat je de schuld voor je problemen en de oplossing daarvan buiten jezelf zoekt. Als je dit doet, dan laat je het leven door je handen glippen en vergeet je dat je er zelf iets aan kunt doen. Dit jaar, tot 5 maart, bevinden de Islamitische landen zich nog in de energie van de Zon; ze voelen zich sterk en denken dat ze met een gevecht hun zaak kunnen winnen of dat ze onaantastbaar zijn.

Na 5 maart komt de energie van Het Oordeel (bij Rider Waite) of Tijd-Ruimte (bij de Voyager). Bij deze kaart gaat het erom om over jezelf te oordelen. Heb ik het in het verleden goed gedaan? Deze kaart geeft je de kans om een nieuwe cyclus te beginnen, de 20 serie. De kans om te breken met de oude patronen, die niet goed voor je waren, en deze in te wisselen voor een nieuwe frisse manier van doen. Er is veel moed voor nodig om over jezelf een oordeel te vellen, daarom deinzen de meeste mensen, politici enz. hiervoor terug en laten ze liever de oude, ‘veilige’ structuren bestaan.

Helaas is er dan geen groei mogelijk, maar gaat alles door op de manier zoals dat in het verleden ging.

 

Jodendom 5763 – 5764 (27-28 september 2003 Israëlitisch nieuwjaar)

57 + 6 +3 = 12 + 6 +3 = 21

57 + 6 +4 = 12 + 6 +4 = 22

Israël en de Joodse gemeenschap staan deze 100 jaar in het teken van de Gehangene.

Deze kaart betekent dat je tijd moet nemen om alles eens goed te beschouwen, liefst met inachtneming van enige afstand. Blijf daarbij niet hangen in de patronen en structuren die er altijd geweest zijn, maar bekijk het eens van de andere kant. Het Joodse volk zou zijn kracht kunnen laten zien door juist datgene te doen wat niet verwacht wordt, ook hiervoor is moed nodig. Het huidige jaar is uitermate geschikt om een totale verandering van beleid door te voeren. Tot 27 september geldt de kaart De Wereld (Rider Waite) of Universum (Voyager). Het eind van de grote cyclus van de Grote Arcana is bereikt en het is tijd voor een nieuwe cyclus. Door te kijken naar alle mogelijkheden en gebruik te maken van alle elementen en alles wat je ter beschikking hebt, een nieuwe wereld opbouwen. Tot 27 september is het tijd om plannen te maken om vervolgens na die datum aan het werk te gaan als een Zot (22 en 0) De Zot gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet en probeert zijn nieuwe ideeën uit, in de overtuiging dat het kan werken. De Kans op vrede is zowel bij het Joodse als bij het Islamitische Volk groot, als ze beide naar hun aandeel in het conflict kijken en beide bereid zijn om hun oude structuren los te laten, in die zin dat ze elkaar respecteren in hun geloof en er van doordrongen raken dat er voor beide volkeren ruimte genoeg is. Indien beide volkeren echter niet naar zichzelf willen kijken en het respect niet willen opbrengen voor elkaar, dan kan het conflict escaleren.

De Islamitische wereld kan allerlei voorbeelden uit verleden ophalen om het conflict te verergeren, oude koeien uit de sloot halen, en het Joodse volk kan als een Zot gaan aanvallen, waarbij de lessen die in het verleden zijn geleerd totaal verkeerd worden opgevat. Het patroon van het machtsmisbruik, waarbij het Joodse volk eerst de onderdrukte was en nu de onderdrukker wordt, blijft. De opdracht van de westerse wereld is om beide volkeren op deze mogelijkheid te wijzen. Wij westerlingen zitten in 2003 in de energie van de Hierophant, de leraar die de lessen van het leven leert, de patronen doorziet en daar zijn of haar lering uit trekt. Hiervoor is echter een volwassen beleid noodzakelijk. De huidige wereldleiders hebben helaas tot noch toe weinig volwassenheid in hun beleid laten merken. Het is eerder ‘cowboytje spelen.

De kansen en mogelijkheden zijn volop aanwezig om het tot een duurzame vrede te brengen. Het lijkt er echter op dat  de persoonlijke onvolwassenheid van de leiders en hun volkeren eerder een totale escalatie tot gevolg zou kunnen hebben.

 

Waar moeten we in Nederland in het eerste kwartaal van 2003 rekening mee houden

 

Zeven van kristallen – Verveling

 

Het eerste kwartaal geeft ons de kans om rust te nemen. Onze plannen goed te overdenken voor we een beslissing nemen en daarmee van start gaan. De Nederlandse kiezers krijgen de kans om een weloverwogen beslissing te nemen voor ze gaan stemmen.

De kans om te leren van de lessen uit het verleden.

Ook op andere gebieden is de mogelijkheid geboden om eerst na te denken voor er actie ondernomen wordt.

 

Waar moeten we in Nederland in het tweede kwartaal van 2003 rekening mee houden

 

                             Kind van Staven - Aspirant

In het tweede kwartaal wordt de mogelijkheid geboden om voorzichtig op stap te gaan. De plannen zijn als het goed is uitgewerkt en nu is de tijd gekomen om voorzichtig deze plannen tot uitvoering te brengen. We kunnen vertrouwen op onze intuïtie, als we dat inderdaad doen dan kunnen we ook kleine signalen van gevaar opvangen en onze plannen bijsturen. Vergelijk dit met de voorzichtige dieren op de kaart. Bij het geringste geluid passen ze hun pad aan, luisteren ze niet dan is dit levensgevaarlijk.

 

 

Waar moeten we in Nederland in het derde kwartaal van 2003 rekening mee houden

 

Negen van Bekers - Vervulling

 

Als we goed naar onze intuïtie, ons gevoel luisteren, dan kunnen onze plannen slagen. Als een plannetje lukt, dan geeft dat een heerlijk gevoel. Het gevoel dat je zelf iets voor elkaar gekregen hebt is veel beter, dan veel verdienen met het plan van een ander.

Deze kaart laat zien dat je naar jezelf geluisterd hebt en dat je daarvoor de beloning krijgt in de vorm van een goed gevoel.

De zomer geeft ons dus de mogelijkheid om te genieten van datgene wat we hebben bereikt.

 

 

 

Waar moeten we in Nederland in het vierde kwartaal van 2003 rekening mee houden

 

                             

IV De Keizer

 

Het laatste kwartaal geeft ons de mogelijkheid om werkelijk structuur aan te brengen in datgene wat we tot stand willen brengen. Deze structuur kan op verschillende manieren tot stand gebracht worden. Het kan op de manier van Alexander de Grote (afgebeeld op de kaart) die met behulp van zijn enorme ego (twin towers op de kaart) de halve wereld wist te veroveren. Het kan ook op een manier waarbij vrijwillig beperkingen worden opgelegd om daarmee kracht op te bouwen. De vrijwillige beperking is vele malen beter dan de opgelegde beperking, omdat we daar altijd onderuit proberen te komen.

Wijze wetten worden nageleefd en domme wetten worden genegeerd. Een stoplicht op een druk kruispunt wordt gerespecteerd en zelfs gewaardeerd door de weggebruikers. Een stoplicht daarentegen op wegen waar geen verkeer langskomt, wordt volkomen genegeerd.  We hebben in het laatste kwartaal de mogelijkheid om te zoeken naar de sterke kanten in onszelf, ons Ego, om die op een manier naar buiten te brengen, zoals die goed is voor onszelf en voor onze omgeving.

Deze tijd geeft ons de kans om ons natuurlijk evenwicht te herstellen door te leren van de lessen die we in het leven hebben geleerd om het vervolgens anders te doen.

 

Samenvatting

1e kwartaal,

inventariseren wat ons dwars zit, waardoor dit komt en hoe we anders moeten doen

2e kwartaal

voorzichtig op pad gaan met onze nieuwe plannen

3e kwartaal

ervaren dat het goed voelt

4e kwartaal

gesterkt in het gevoel dat de nieuwe manier beter is, een nieuwe structuur aanbrengen.

 

Let wel, het zijn kansen die je geboden worden. Natuurlijk hoef je hier geen gebruik van te maken, maar ga dan wel eerst eens na of alles precies gaat zoals je dat graag zou willen.

 

November 2002, buro voor tarot

Agnes en Jurre Yntema