buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Open Dag zondag 12 augustus 2007

Tarot Inzicht Therapie

Basiscursus Tarot vanaf € 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats 

   Start kaarten trekken Spirituele groei Artikelen

Wat is tarot?

Tarot bestaat uit een set van 78 kaarten die als het ware een stripverhaal van het leven vormen.

Er zijn inmiddels wel 500 verschillende Tarotkaarten of Tarot decks. Alhoewel de decks verschillen in de plaatjes die worden gebruikt hebben ze allemaal dezelfde betekenisvolle oorsprong. Deze symboliek vinden we terug in de nummering van de kaarten en in meer of mindere mate in de afbeeldingen. De kaarten verwijzen naar oude esoterische betekenissen die ook zijn vastgelegd in Numerologie, Astrologie en Kabbalah.

De meest bekende tarot kaarten zijn van Rider-Waite en Crowley. Maar ook zij, zijn doorgegaan op een traditie die al langer bestond, maar niet openlijk geuit kon worden. Er waren enkelen die hun kennis rond 1850 publiceerden, maar ze deden dit nog erg voorzichtig. Het ging niet verder dan een summiere uitleg en een beschrijving van de beelden. In 1910 kon Rider in samenwerking met Waite het nu zo bekende deck kaarten uitgeven, zonder daarvoor opgepakt te worden. Alle ander decks die na deze datum verschenen, zijn in grote mate gebaseerd op dit deck kaarten.

Waar komt de kennis vandaan die aan de kaarten ten grondslag ligt?

Aangezien dergelijke kennis vaak mondeling werd overgedragen kunnen we niet met zekerheid zeggen waar de oorsprong gezocht moet worden. We kunnen echter wel een aantal suggesties doen: Er zijn 22 Grote Arcana kaarten en er zijn ook 22 letters in het Hebreeuwse alfabet. We vinden soms afbeeldingen van kaarten terug in oude kerkjes met kunst van rond het jaar 1200. De belangrijkste aanwijzing is het gebruik van de kaarten voor psychologisch inzicht. Dit inzicht kan heden ten dage met de kaarten worden gekregen en dus ook honderden of duizenden jaren geleden. De mens is altijd op zoek geweest naar zijn oorsprong en naar zijn bestemming. Op zoek naar de zin van het leven. Waarom overkomt me dit of waarom ik, en niet een ander? Deze zoektocht wordt in vele mythen en sagen beschreven. Bij de Egyptenaren, de Griekse Mythologie, de Keltische mythologie, het verhaal van Koning Arthur en Graalridders, Parsival en de Graal enz. enz.

Ook nu zijn we op zoek. We willen weten wat we moeten doen, en als we iets doen willen we weten waar we rekening mee moeten houden. We zijn allemaal op zoek naar geluk, maar weten niet altijd wat dit eigenlijk is. We lijken wel Graalridders.

Tarot kan behulpzaam zijn in dit proces van zoeken als instrument om te “vinden”.

Eigenlijk is de Tarot een plaatjestaal vol symboliek. Als je taal niet kent, dan lijkt het allemaal magisch en bijzonder geheimzinnig, het lijkt alsof degene die de taal wel kent paranormaal is, een beetje raar en misschien wel een heks. In het verleden is er een beleid geweest dat alles wat niet normaal was moest worden vernietigd, dit gold dus inderdaad voor heksen maar ook voor gehandicapten en wetenschappers. Doordat de zij werden gedood, is ook de kennis van de taal verloren gegaan voor het grote publiek, maar is in het geheim bewaard gebleven. Inmiddels kunnen we in Nederland weer vrij over deze zaken spreken en kan de traditie worden doorgegeven. Dus kan iedereen die op zoek is, deze taal leren en meer over zichzelf en zijn of haar handelen te weten komen door het leren van deze speciale taal die het stripboek van het leven illustreert.

 Toekomst Voorspellen

 Veel mensen denken dat je met Tarot de toekomst kunt voorspellen.

Dat zou kunnen als de toekomst vastligt. Maar de toekomst ligt niet vast. Ieder moment van de dag maakt iedereen keuzes, eten we tomatensoep of groentesoep of helemaal geen soep. Iedere bezoeker aan de voorstelling heeft bewust de keuze gemaakt om een kaartje te kopen en naar de voorstelling te gaan. Ze zouden ook iets anders kunnen doen. Doordat we zelfbewust kunnen handelen ligt de toekomst dus niet vast en valt er dus ook niets te voorspellen. Dat is eenvoudig. Waar gebruik je Tarot dan wel voor? Je kunt met Tarot inzicht krijgen waarom je altijd bepaalde keuzes maakt, of waarom je juist bepaalde keuzes niet maakt. Waarom overkomt me dit altijd? Dat zijn vragen waarbij de Tarot inzicht kan verschaffen. Als je weet waarom je iets doet, dan ben je in staat om het patroon te veranderen. Waar ben je bang voor? Wat kun je verwachten als je op een bepaalde manier handelt in een bepaalde situatie, waar moet je rekening mee houden, waar moet je op bedacht zijn?

Het gaat nog verder. Je kunt ook zeggen welke toekomst je wilt. Je vraagt dan aan de Tarot wat je zelf moet doen om dit te bereiken. Er gaat nu eenmaal niets vanzelf in deze wereld. Zelfs als je de loterij wilt winnen dan moet je toch nog zelf een lotje kopen.

Door het leren kennen van jezelf, je sterke en je zwakke kanten ben je beter in staat om je doel te bereiken. Degene die de Taal van de Tarot verstaat heeft daarom een voorsprong, die kan als een Zot vol vertrouwen en met plezier het leven aan.