buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Tarot 4-Daagse 6 t/m 9 april 2007 (Pasen)

Workshops James Wanless op 13 en 14 mei 2007

De relatie tussen Psyche en Gezondheid aangetoond dramatische besparing ziektekosten mogelijk

Tarot Inzicht Therapie

Basiscursus Tarot vanaf 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats 

   Start Omhoog

 Toetreding tot het Tweede jaar van de Tarot Mediator Opleiding

buro voor tarot biedt de mogelijkheid om in te stromen in het tweede studiejaar van de opleiding tot Tarot Mediator, indien je beschikt over voldoende kennis van tarot.

 Het gaat hierbij met name om je kennis en het hanteren van de Rider Waite Tarot, aangezien dit deck als basis gebruikt wordt binnen onze opleiding.

  De Opleiding tot Tarot Mediator is gericht op het inzicht geven aan de clint en is nadrukkelijk niet gericht op het voorspellen van de toekomst.

  De benodigde vaardigheden en kennis worden tijdens de vijftien lesdagen in het eerste jaar van de opleiding aangeboden.

  Indien je denkt reeds over deze kennis en vaardigheden te beschikken, dan bestaat de mogelijkheid om in het tweede jaar in te stromen, mits - met goed gevolg - de toelatingstoets is afgelegd.

 Deze toets bestaat uit: 

      Het schriftelijk uitwerken en inzenden van vijf door de opleiding aangeboden legpatronen, waarbij je tijdens de duiding, zowel vraagsteller als duider bent.

 Deze toets is er met name op gericht om zicht te kunnen krijgen op je vermogen om de tarot als inzichtgevend instrument te gebruiken.

                Het uitwerken van je persoonlijkheidskaart:

            Hoe jij je persoonlijkheidskaart herkent, als rode draad in je leven

         eventueel een gesprek

 Na toelating tot het tweede jaar dien je, om in aanmerking te komen voor het diploma Tarot Mediator, aanvullend op het programma van het tweede jaar, tevens de twee daagse module Kabbalistische Horoscoop te volgen, welke onderdeel is van het eerste studiejaar. (zie studiegids)

De kosten verbonden aan de toelatingstoets zijn 175,00 (incl. 19% BTW)

(restitutie is niet mogelijk)

Ondergetekende verzoekt hierbij toelating tot het tweede jaar van de Tarot Mediator Opleiding

voornaam:

 achternaam: 

geboortedatum:

 straat / huisnummer:

 postcode / woonplaats:

 telefoonnummer:         

 e-mail adres:

genoten vooropleiding m.b.t. tarot:

motivatie: