buro voor tarot Doe de Vier Elementen Test   
   BASISCURSUS VIA DE E-MAIL         MONDELINGE TAROT CURSUSSEN             BEROEPSOPLEIDING TAROT MEDIATOR   
Tarot Inzicht Therapie

Inschrijving beroepsopleiding tot Tarot Mediator van start

Basiscursus Tarot vanaf Ä 12,- per maand PER POST OF E-MAIL  Rider Waite   

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? abonneer je dan op onze gratis e-mail nieuwsbrief:
Voornaam:  Achternaam:  e-mail adres:           

Wil je het programma per post ontvangen? vul dan hier je adres in: straat+ huisnr postc.plaats

Start Omhoog

Gevolg van de relatie tussen Psyche en Gezondheid

Psychologische en fysieke aandoeningen hebben dezelfde achtergrond, hierdoor behoeft geen onderscheid meer te worden gemaakt en dienen ook de zogenaamde psycho - somatische aandoeningen waar op dit moment geen remedie voor beschikbaar is erkend te worden als reŽle klacht.

Indien standaard, na het verlenen van eerste hulp, gekeken zou worden naar de dieper liggende oorzaken van gezondheidsklachten zou dit enorme financiŽle voordelen opleveren en een verhoging van de arbeidsproductiviteit naast een minder meetbare verhoging van de levensvreugde.

 

Gezondheidszorg

De reguliere gezondheidszorg kan zich richten op de acute hulpverlening en kan daarna doorverwijzen, zodat er minder druk van recidive of verergering van de klachten optreedt.

Hierdoor kan een aanzienlijke besparing in kosten (en lijden) worden behaald.

Veel onderzoek naar onduidelijke klachten zal overbodig worden

2003 kosten (miljoen euro)- CBS

ziekenhuizen   11.191

specialisten     13.300

huisartsen           7.385

totaal               31.000 excl. Medicijnen, nazorg enz.

Netto besparing van een voorzichtige schatting van 10% betekent een reductie van kosten van 3 miljard !

 

Arbeidsproductiviteit - Ziekteverzuim

Gezien de herziening van de wet op de arbeidsongeschiktheid en de toegenomen verantwoordelijkheid van de werkgever is de eerste periode van ziekte in toenemende mate een kostenpost voor het bedrijfsleven.

Een voorzichtige schatting geeft ongeveer 2% aan ziekteverzuimkosten voor werknemers met onduidelijke of psychosomatische klachten.

Indien de werkelijke oorzaak van de klachten snel duidelijk wordt zal dit een aanzienlijke kostenbesparing opleveren voor de bedrijven, daardoor zal de arbeidsproductiviteit in het geheel toenemen.

 

Totale loonsom ca 80 miljard

Langdurig ziekteverzuim 2% 1,6 miljard

Het langdurig ziekteverzuim percentage geeft een enigszins vertekend beeld. De werknemers met onduidelijke klachten zullen vaker kort verzuimen en vertonen tevens een verminderde arbeidsproductiviteit en of inzet. In werkelijkheid liggen de kosten dus hoger.

Een voorzichtige schatting geeft aan dat het bedrijfsleven ca 160 miljoen kan besparen op jaarbasis.

 

Ziektekostenverzekering

Door de vermindering van kosten in de gezondheidszorg, zullen de premies voor ziektekostenverzekeringen niet behoeven te stijgen, een daling lijkt eerder tot de mogelijkheden te behoren, zelfs als de Tarot-Inzicht-Therapie door de verzekeraars wordt vergoed, gezien de snelle en daardoor kosteneffectieve methode.

 

Verantwoordelijkheid PatiŽnt

De effectiviteit van ď InzichtĒ in het ontstaan van gezondheidsklachten is grote mate afhankelijk van de wil van de patiŽnt om iets in zijn of haar leven te veranderen.

In veel gevallen zijn de veranderingen voor de persoon in kwestie lastig, als dit niet zo was dan waren de veranderingen reeds ingetreden.

Iemand kan het Inzicht hebben waardoor de klachten ontstaan, maar er zal niets gebeuren voor de er ook daadwerkelijk wordt gehandeld.

De verantwoordelijkheid van de patiŽnt wordt duidelijk gemaakt door onderzoek van de Universiteit van Utrecht [het Maakbare Brein, Prof. Dr.M.Sitskoorn ISBN 9035130367]